Fullmakt: guide till att upprätta och använda fullmakter korrekt

Fullmakt

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person, känd som fullmaktshavaren, rätten att agera på en annan persons, fullmaktsgivarens, vägnar. Det finns en mängd situationer där fullmakter är användbara, från enkla vardagsärenden till mer komplexa juridiska eller finansiella transaktioner. För att en fullmakt ska vara giltig krävs det att vissa regler och formaliteter … Läs mer