Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Fullmakt: guide till att upprätta och använda fullmakter korrekt

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person, känd som fullmaktshavaren, rätten att agera på en annan persons, fullmaktsgivarens, vägnar. Det finns en mängd situationer där fullmakter är användbara, från enkla vardagsärenden till mer komplexa juridiska eller finansiella transaktioner. För att en fullmakt ska vara giltig krävs det att vissa regler och formaliteter följs noggrant.

Att upprätta en fullmakt innebär att man ger tillåtelse till någon annan att utföra specifika handlingar, som till exempel att sköta bankärenden eller försälja en fastighet. Fullmaktens omfattning kan variera beroende på vilket behörighetsnivå fullmaktsgivaren tilldelar. Det är viktigt att definiera tydligt vilka befogenheter som överförs och under vilka omständigheter fullmakten ska vara aktiv.

  • En fullmakt ger rättigheter åt fullmaktshavaren att agera på fullmaktsgivarens vägnar.
  • Det är viktigt att noggrant specificera fullmaktens omfattning och giltighetsvillkor.
  • Fullmakten kan upphöra under specifika förutsättningar, såsom vid fullmaktsgivarens död eller vid uppsägning.
Fullmakt

Grundläggande Definitioner

I detta avsnitt kommer vi att klargöra vad en fullmakt är och de olika typerna som finns tillgängliga. Dessa initiala definitioner är avgörande för att förstå fullmaktens roll och användning inom juridisk och finansiell representation.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett juridiskt dokument genom vilket en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktshavaren) rätt att agera och fatta beslut på sin vägnar. Det ger fullmaktshavaren befogenhet att utföra handlingar som att genomföra affärer, göra inköp eller företräda fullmaktsgivaren i olika sammanhang.

Typer av fullmakter

Det finns flera typer av fullmakter, var och en anpassad för olika ändamål och situationer:

  1. Enkel fullmakt: Den ger fullmaktshavaren begränsad rätt att agera inom ett visst område eller för en specifik uppgift.
  2. Generell fullmakt: Medger en bredare rätt för fullmaktshavaren att företräda fullmaktsgivaren i flertalet situationer.
  3. Särskild fullmakt: Avser rätt att agera i mycket specifika och begränsade situationer, som exempelvis vid försäljning av en fastighet.

Varje typ av fullmakt har sina egna särdrag och det är viktigt att dokumentet upprättas korrekt för att säkerställa dess giltighet och avsedda funktion.

Upprättande av Fullmakt

Vid upprättandet av en fullmakt är det viktigt att noggrant beakta de formkrav som finns samt att tydligt definiera både behörighet och befogenhet för fullmaktshavaren.

Formkrav

Fullmakten måste upprättas skriftligt för att vara giltig. Det är viktigt att fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren är korrekt identifierade med sina fullständiga namn och personuppgifter. Dokumentet bör inkludera en tydlig beskrivning av vilken omfattning fullmakten har, under vilken period den är giltig och i vilka situationer den kan användas. Varje fullmakt måste också undertecknas av fullmaktsgivaren för att vara juridiskt bindande. För vissa typer av fullmakter kan ytterligare krav, såsom vittnens underskrifter, vara nödvändiga.

Behörighet och Befogenhet

Behörighet avser den rättsliga kapacitet som fullmaktshavaren har att agera på fullmaktsgivarens vägnar. Det bestämmer vad fullmaktshavaren har rätt att göra, såsom att ingå avtal. Befogenhet å andra sidan, definierar gränserna för fullmaktshavarens agerande — det vill säga hur dessa handlingar får utföras. En välformulerad fullmakt bör specifiera behörighetens och befogenhetens omfång för att undvika oklarheter och eventuellt missbruk.

Fullmaktens Omfattning

Förståelsen av fullmaktens omfattning är central för att avgöra vilka rättshandlingar en fullmaktsgivare tillåter fullmaktshavaren att utföra. Den bestämmer gränserna för fullmaktshavarens befogenheter och kan variera från vidsträckt till mycket specifik.

Generalfullmakt

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren en bred behörighet att agera på fullmaktsgivarens vägnar. Den innefattar vanligen rätten att utföra en stor variation av handlingar utan begränsning till ett särskilt område, vilket kan inkludera hantering av ekonomiska transaktioner och andra rättshandlingar.

Specialfullmakt

Specialfullmakt, å andra sidan, avser en fullmakt som är begränsad till ett specifikt ärende eller en specifik typ av ärenden. Det kan exempelvis gälla en enstaka transaktion, såsom försäljningen av en fastighet, eller åtgärder som rör ett visst rättsområde.

Användning av Fullmakt

Användningen av fullmakt är kritisk för att ge någon annan behörighet att agera på en persons vägnar. Det är viktigt att förstå de rättsliga aspekterna som reglerar dessa förhållanden.

Förhållandet mellan fullmaktshavare och tredje man

En person med fullmakt har befogenheten att utföra åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Detta ingår avtal och andra juridiskt bindande handlingar inför tredje parter. Enligt avtalslagen är fullmaktsgivaren bunden av de handlingar som fullmaktshavaren utför, förutsatt att handlingarna ligger inom ramen för fullmakten. Det är alltså viktigt att fullmaktshavaren följer de instruktioner och begränsningar som anges i fullmaktsdokumentet.

Missbruk av fullmakt

Missbruk av fullmakt inträffar när fullmaktshavaren överskrider sina befogenheter och handlingar utförs som inte är i linje med fullmaktsgivarens vilja eller som strider mot de begränsningar som anges i fullmakten. I sådana fall kan fullmaktsgivaren behöva vidta juridiska steg för att ogiltigförklara de obehöriga transaktionerna och eventuellt söka ersättning för orsakad skada.

Fullmakts upphörande

När en fullmakt upphör att gälla innebär det att den inte längre ger den fullmäktige rätten att agera på fullmaktsgivarens vägnar. Upphörandet kan ske på olika sätt och vid olika tidpunkter, beroende på fullmaktens villkor och omständigheterna kring dess återkallelse.

Tidpunkt för upphörande

En fullmakt kan upphöra vid en förutbestämd tidpunkt som anges i fullmaktens innehåll. Om ingen specifik tidpunkt är angiven kan den också upphöra när syftet med fullmakten har uppfyllts. Vidare kan upphörande följa av lag, till exempel vid fullmaktsgivarens död eller om fullmaktsgivaren eller fullmäktigen förlorar sin rättsliga handlingsförmåga.

Återkallelse av fullmakt

Fullmaktsgivaren har rätten att när som helst återkalla fullmakten. En återkallelse bör för tydlighetens skull meddelas skriftligen både till den fullmäktige och till eventuella tredje parter som har eller kommer att ha ett rättsförhållande med den fullmäktige utifrån fullmakten. För att försäkra att återkallelsen blir respekterad och effektiv, är det praktiskt att även sprida kännedom om den till berörda parter.

Vanliga frågor

Hur upprättar man en juridiskt giltig fullmakt?

För att upprätta en juridisk giltig fullmakt måste fullmaktsgivaren utforma ett skriftligt dokument som tydligt anger omfattningen av fullmaktstagarens befogenheter. Det är viktigt att dokumentet undertecknas och i vissa fall bevittnas för att säkerställa dess giltighet.

Är det möjligt att skapa en egen fullmakt utan juridisk assistans?

Ja, man kan skriva en egen fullmakt utan juridisk assistans så länge som man inkluderar alla nödvändiga element. Det kan dock vara klokt att konsultera juridisk expertis för att försäkra sig om att fullmakten uppfyller alla juridiska krav.

Vilka element måste inkluderas i en fullmakt för att den ska vara giltig?

En fullmakt måste innehålla fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens namn och kontaktuppgifter, en beskrivning av fullmaktstagarens befogenheter, och måste vara undertecknad av fullmaktsgivaren. Det kan även vara tillrådligt att inkludera en giltighetstid och eventuella specifika instruktioner.

På vilket sätt kan man ge en annan person fullmakt att agera för sin räkning?

Att ge en annan person fullmakt att agera för sin räkning innebär att upprätta ett dokument där man specificerar vilka åtgärder fullmaktstagaren är behörig att utföra. Detta kan innefatta att sköta bankärenden eller teckna avtal.

Vilka ansvarsområden kan delegeras genom en fullmakt?

Genom en fullmakt kan man ge en annan person rätten att utföra handlingar som att göra banktransaktioner, teckna avtal, eller agera i den givandes ställe i olika juridiska sammanhang.

Hur kan man dra tillbaka en fullmakt som man har utfärdat?

För att dra tillbaka en fullmakt bör man utforma en skriftlig återkallelse eller underrätta berörda parter om att fullmakten inte längre är giltig. Fullmakten upphör att gälla när återkallelsen har kommunicerats till rätt personer eller instanser.