Vad är en fordran? Översikt över kreditfordringar och skuldhantering

Fordran

En fordran är en ekonomisk term som beskriver en rättighet for en person eller organisation att kräva betalning eller en annan prestation från en annan part. Detta koncept är grundläggande i finansiell redovisning och är centralt for kreditrelationer mellan långivare och låntagare, eller mellan säljare och köpare. Fordran uppstår i många situationer, till exempel när … Läs mer