Nordea varnar: Kan bli för låg inflation

Publicerad: 2024-01-29. Senast uppdaterad: 2024-01-29

Kan bli för låg inflation

Efter att ha strävat mot att kontrollera inflationstakten under de gångna åren står Sveriges centralbank, Riksbanken, inför ett nytt dilemma. En färsk analys från Nordea visar på en potentiell risk för att inflationen i Sverige kan sjunka till en nivå som är lägre än önskvärt. Detta scenario skulle kunna ge Riksbanken anledning att överväga att sänka räntan, enligt Nordea’s chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Fallande inflationsnivåer kan i vissa fall ses som en lättnad för hushållen då det leder till minskade levnadskostnader. Analytiker har noterat ett snabbt sjunkande inflationstryck, influerat av lägre global efterfrågan samt minskade råvarupriser och fraktkostnader. Dessa faktorer signalerar en avmattning i prisökningen som även syns inom detaljhandeln och på matvarupriser i Sverige.

  • Riksbanken kan överväga räntesänkningar som svar på för låg inflation.
  • Sänkta råvarupriser och fraktkostnader påverkar priserna i butikerna.
  • Inflationstakten i Sverige närmar sig under Riksbankens mål om 2 procent.

Riksbanken pressas att sänka

Med en styrränta satt till 4 procent finns en växande förväntan hos större finansiella institutioner att Riksbanken kommer att sänka räntorna. Enligt bedömningar från Nordea är den första räntejusteringen prognostiserad till maj, där man förutspår fortsatta räntenergångar under året 2024. Analytiker förutser att styrräntan potentiellt sjunker till 2,5 procent vid årets slut.

Ekonomisk osäkerhet på grund av globala händelser:

  • Konflikt och spänningar i Mellanöstern
  • Oberäkneliga ekonomiska förändringar nyligen

I ljuset av dessa osäkerheter uttrycks en försiktig inställning till de aktuella ränteprognoserna. Det råder dock en övertygelse att perioden med exceptionellt låga räntor är över. Experter menar att framtida räntanivåer kommer att vara mer betydande jämfört med pre-pandemiska nivåer för att noggrant hålla inflationen under kontroll.

Lämna en kommentar

1 × fyra =