ECB rör inte räntan

Publicerad: 2024-01-28. Senast uppdaterad: 2024-01-29

Ecb rör inte räntan

Europeiska centralbanken (ECB) behåller sina styrräntor oförändrade, vilket innebär att insättningsräntan förblir på 4 procent. Det markerar ett stopp för en följd av tio möten där räntorna steg.

Christine Lagarde och ECB planerar inte att ändra räntesatserna, vilket överensstämmer med flera analytikers förväntningar som antyder att räntans höjdpunkt kan vara nådd, trots att avståndet till ECB mål om högst 2 procent i inflation kvarstår.

  • Styrräntan: Oförändrad på 4 procent
  • Aktuell inflationstakt: Över 2 procent (ECB mål)
  • Inflationsförväntningar: Inflationen bedöms fortsättningsvis vara hög
  • Ekonomisk effekt av räntehöjningar: Fortsatt påverkan som dämpar efterfrågan och sänker inflationen
  • Framtidssyn: Räntorna ska vara tillräckligt restriktiva för att återföra inflationen till önskad nivå på medellång sikt

ECB bekräftar att tidigare räntehöjningar fortfarande har effekt på ekonomin genom att begränsa efterfrågan och därigenom minska inflationstrycket. Trots att en nedgång i inflationstakten noterats under september, signalerar de att prisökningstrycket fortfarande är högt i flera länder.

ECB understryker sitt engagemang att upprätthålla räntor på en nivå som bidrar till att uppnå deras inflationsmål. Räntan är tänkt att förbli tillräckligt hög för att säkerställa att inflationen på medellång sikt sjunker till de önskade 2 procenten. Framtida penningpolitiska beslut kommer att skydda denna nivå av restriktivitet så länge det är nödvändigt.

Lämna en kommentar

18 − två =