Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Privatekonomi: Skapa en stabil ekonomisk framtid

Privatekonomi är konsten att förvalta och planera en individs eller hushålls finansiella resurser. Det inkluderar allt från att skapa en budget som balanserar inkomster och utgifter till långsiktig planering för pensionssparande. Att förstå de grundläggande begreppen inom privatekonomi är av stor vikt för att kunna fatta välgrundade beslut som påverkar vardagsekonomin och framtida ekonomiska mål.

En stark privatekonomi handlar inte enbart om att hantera månatliga kostnader, utan omfattar även att bygga en säkerhet genom att hantera skulder, välja rätt försäkringar och navigera skattesystemet effektivt. Större ekonomiska beslut som köp av bostad kräver också noggrann planering och förståelse för bostadsekonomi. Dessutom är det viktigt att familjeekonomi, skyddet av konsumenträttigheter och tillgång till adekvat rådgivning tas i beaktning för att stärka den ekonomiska tryggheten.

 • Att hantera och planera ekonomin är grundläggande för en stark privatekonomi.
 • Långsiktig ekonomisk säkerhet byggs genom pensionssparande och skuldkontroll.
 • Informed val kring försäkringar och bostadsinvesteringar är centrala för ekonomisk planering.
Privatekonomi

Grundläggande begrepp

I ekonomisk välfärd spelar förståelsen för grundläggande begrepp inom privatekonomi en avgörande roll. Dessa begrepp utgör verktygen för att hantera en individs eller hushålls ekonomiska resurser på ett effektivt sätt.

Budget och budgetering

Budgetering handlar om att skapa en plan för hur pengar ska fördelas över tiden. En noggrann budget inkluderar alla inkomster och utgifter för att ge en överblick över ekonomisk status. Det är fundamentalt för att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader.

Sparande

Sparande är processen att avsätta en del av inkomsten för framtida användning istället för att konsumera allt direkt. Det kan hjälpa till att bygga upp en nödfond eller att nå långsiktiga ekonomiska mål. Förståelsen för olika sparformer och dess fördelar är viktig.

Investering

Investering innebär att placera pengar i förhoppning om att dessa ska öka i värde över tid. Detta kan inkludera allt från aktier och obligationer till fastigheter och fonder. Risk och avkastning är centrala koncept i investeringsbeslut, där potentialen för högre avkastning ofta kommer med ökad risk.

Inkomster och utgifter

Varje hushålls ekonomi grundar sig i balansen mellan inkomster och utgifter. Det är vitalt för finansiell stabilitet att regelbundet övervaka och hantera dessa två faktorer.

Lönehantering

Lönen utgör oftast den primära inkomstkällan för individer. Det är därför avgörande att de hanterar den korrekt. En aspekt av detta är att säkerställa korrekt och punktlig betalning från arbetsgivaren. Anställda bör även förstå sin lönespecifikation och vara medvetna om att förmåner såsom pension är en del av den totala inkomsten. De kan även överväga att använda sig av budgetkalkyler för att fördela sin lön på bästa sätt.

Kostnadskontroll

Att kontrollera sina utgifter innebär att man har en detaljerad översikt över var pengarna tar vägen varje månad. Det kan handla om allt från fasta utgifter som hyra och abonnemang till rörliga utgifter såsom matkostnader och fritidsaktiviteter. Att skilja på ”måsten” och ”vill ha” är ett effektivt sätt att identifiera potentiella besparingar. En metod för att hantera detta är att skapa en budget, vilket ger en tydlig bild av ens finansiella situation.

Skulder och lån

Att hantera skulder och förstå strukturen i olika låneformer är avgörande för en sund privatekonomi. De påverkar individens ekonomiska flexibilitet och kreditvärdighet på kort och lång sikt.

Hantera skulder

Individer bör sträva efter att prioritera sina skulder baserat på ränta och skuldkostnad. Det finns tjänster som hjälper till att jämföra privatlån för den som har svårigheter att få lån, vilket kan vara ett steg mot att hantera och konsolidera befintliga skulder. En konkret plan för skuldbetalning, såsom den så kallade snöbollsmetoden där man betalar av på den minsta skulden först, kan också vara effektiv.

Lånestrukturer

Lånestrukturer varierar till stor del mellan olika typer av lån, som privatlån, bolån, och snabblån. Ett privatlån är ofta ett osäkert lån med fast eller rörlig ränta, medan ett bolån är säkerställt mot köpt fastighet. Att hålla koll på din skuldkvot förbättrar din kreditvärdighet!

Pensionssparande

Att spara till pensionen är en viktig del av en sund privatekonomi, och består av flera komponenter. Dessa inkluderar den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen via arbetsgivaren samt eget pensionssparande.

Pensionssystemet

I Sverige är pensionssystemet uppbyggt i tre delar: den allmänna pensionen, tjänstepensionen, och det privata pensionssparandet. Den allmänna pensionen finansieras genom inkomstskatten och utbetalas efter att en individ gått i pension. Tjänstepensionen är ett komplement som många arbetsgivare erbjuder och ackumuleras parallellt med den allmänna pensionen.

Privat pensionssparande

Utöver de pensioner som administreras via arbetsgivaren och staten finns det möjlighet att öka sin framtida pension genom eget sparande. Enligt Avanza, innebär detta att man sätter undan pengar idag för att använda i pensionärslivet. En rekommendation från Länsförsäkringar är att spara minst fem procent av bruttolönen till pension. Ytterligare metoder för att förstärka pensionssparandet är att spara i kapitalförsäkringar eller investeringssparkonton (ISK). För dem som saknar tjänstepension eller är egenföretagare finns särskilda avdragsregler för pensionssparande, där avdragsgilla belopp för 2024 uppgår till maximalt 10 prisbasbelopp enligt Pensionsmyndigheten.

Försäkringar

I ett stabilt ekonomiskt skyddsnät utgör försäkringar en grundsten. De erbjuder ekonomisk återbäring vid skada eller förlust av egendom samt ekonomiskt stöd vid personliga svårigheter till följd av till exempel sjukdom eller olycksfall.

Personförsäkring

Personförsäkringar inriktar sig på individens hälsa och säkerhet. De inkluderar livförsäkring, som ger ekonomiskt stöd till efterlevande vid en persons bortgång, och sjuk- och olycksfallsförsäkring, som ger ersättning vid sjukdomar och olycksfall.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringar är utformade för att skydda egendomar som bostäder och föremål mot skador och förluster. Centrala försäkringar i denna kategori är hemförsäkringen, som skyddar hemmet och dess innehåll, och bilförsäkring, som är obligatorisk för alla fordonse ägare.

Skatter

Skatter utgör en grundläggande del av den offentliga finansieringen och påverkar enskilda personers ekonomi beträffande inkomster och kapitalvinster.

Inkomstskatt

Inkomstskatt i Sverige beräknas på individens förvärvsinkomst och kan innefatta lön, pension, eller andra former av ersättningar. Progressionen i skattesystemet innebär att ju högre inkomst, desto högre skattesats tillämpas. Alla med inkomst har en skattefri grundavdrag som varierar beroende på total inkomstinnehav.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt tas ut på vinster från försäljning av tillgångar såsom fastigheter, aktier eller fonder. I Sverige är kapitalvinstskatten för närvarande 30% och beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella förbättringsutgifter.

Fastigheter och bostadsekonomi

Att förstå dynamiken i fastighetsmarknaden är avgörande när man överväger att köpa eller sälja en bostad. Faktorer som ränteläget, marknadstrender och skatter spelar en stor roll i den ekonomiska aspekten av fastighetsägande.

Köpa bostad

När man ska köpa en bostad är det viktigt att noggrant analysera bostadens pris i förhållande till dess läge, storlek och skick. Under september till november 2023 observerades en nedgång för priser av hus med 2,7 procent och bostadsrätter med 0,3 procent. Detta visar på vikten av timing och marknadskunskap för den potentielle köparen. Förutom köpeskillingen måste köparen också ta hänsyn till tilläggsutgifter såsom lagfart, pantbrev och eventuell fastighetsskatt.

Sälja bostad

För den som avser att sälja en bostad är det centrala att bestämma rätt listpris och marknadsföra egendomen effektivt för att locka potentiella köpare. Rätt prissättning och timing i förhållande till rådande marknadsförhållanden kan signifikant påverka försäljningsprocessens längd och resultat.

Familjeekonomi

Familjeekonomi behandlar hur en hushållning av resurser sköts inom en familj, och inkluderar ofta att balansera inkomster och utgifter på ett sätt som främjar ekonomisk välstånd och trygghet. Det är viktigt att hushålla med resurser för att upprätthålla en stabil och hållbar familjebudget.

Samboekonomi

När två individer väljer att flytta ihop utgör det ofta grunden för en gemensam ekonomi. Det är viktigt att de har en tydlig och öppen dialog om sina ekonomiska förväntningar och ansvarsområden. Det kan vara hjälpsamt att etablera en gemensam budget som beaktar båda parters inkomster och utgifter.

 • Gemensamt konto för löpande utgifter
 • Jämn fördelning av räkningar och hyra
 • Sparplan för framtida mål

Barns ekonomi

Ekonomi för barn innebär att föräldrar måste hantera kostnader såsom kläder, mat, skolgång samt sparande för barnets framtid. Det är en kontinuerlig process som ofta innefattar att lära barnen värde av pengar och hur man hanterar dem ansvarsfullt. Vi rekommenderar att alla familjer tänker på långsiktigt sparande för sina barn, exempelvis genom att tidigt börja sätta undan pengar till studiebidrag eller underhållsstöd.

 • Månadsbudget för barnets behov
 • Upprättande av sparkonton
 • Utbildning i ekonomiskt förvaltning

Det finns en hel del pedagogiska resurser tillgängliga för olika åldersgrupper. En av de bästa är Konsumentverkets material riktat till elever i årskurs 7-9, som undervisar om grundläggande ekonomiska principer och konsumenträttigheter.

Privatekonomisk planering

Att planera sin privatekonomi är en grundläggande del av att upprätthålla en balanserad och hållbar ekonomisk situation. Det involverar att skapa en översikt över ens inkomster och utgifter samt att sätta upp realistiska ekonomiska mål.

Budgetering är det första steget i privatekonomisk planering. En noggrann budget ger insikt i var pengarna tar vägen och på vilket sätt man eventuellt skulle kunna förbättra sin ekonomi. En grundläggande budget kan innefatta:

 • Inkomster: Lön, bidrag, ränta.
 • Utgifter: Boende, mat, transport, försäkringar, fritid.

För att effektivisera sin ekonomi, rekommenderas det att man gör en budgetkalkyl som inkluderar alla fasta och rörliga kostnader.

Det är även viktigt att etablera en sparplan. Sparande bör ses både som en buffert för oförutsedda utgifter och som en del av långsiktiga mål som pension eller bostadsköp. Investeringsstrategier, såsom aktier och fonder, kan också integreras i den privatekonomiska planeringen för att på lång sikt förbättra ens ekonomi.

En hälsosam privatekonomi innefattar även regelbunden översyn av nuvarande planer och mål. Detta inkluderar att årligen se över försäkringar, hushållskostnader, och analys av ekonomin för att justera budgeten efter förändrade livsförhållanden eller ekonomiska omständigheter.

Konsumenträttigheter och rådgivning

När det gäller ens ekonomi är det viktigt att vara medveten om sina rättigheter som konsument. Konsumenträttigheter skyddar individer i deras interaktioner med företag och tjänsteleverantörer. Dessa rättigheter inkluderar men är inte begränsade till:

 • Reklamationsrätt: Rätten att klaga på en vara eller tjänst som inte uppfyller förväntningarna.
 • Ångerrätt: Möjligheten att returnera en produkt eller avbryta en tjänst inom en viss tidsperiod.

För att hjälpa konsumenter att förstå och utöva sina rättigheter, erbjuds rådgivningstjänster. Professionella rådgivare kan erbjuda insikter och hjälp med bland annat:

 • Ekonomisk rådgivning: Personlig hjälp med att hantera och förbättra ens ekonomiska situation.
 • Konsumenträttigheter: Information om rättigheter när man köper varor och tjänster både online och i fysiska butiker.

Det är av yttersta vikt att konsumenter söker sig till pålitlig och korrekt information för att navigera i ekonomins värld. Genom att utnyttja de tjänster och resurser som finns tillgängliga kan individer göra välgrundade ekonomiska beslut och skydda sina intressen som konsumenter.

Vanliga frågor

Hur upprättar man en realistisk budget för hushållet?

För att upprätta en realistisk hushållsbudget bör man börja med att noggrant lista alla inkomster och utgifter. Det är viktigt att inkludera såväl fasta kostnader som variabla utgifter.

Vilka är de viktigaste komponenterna i en välbalanserad privatekonomi?

En välbudgeterad privatekonomi inkluderar en nödfond, en genomtänkt investeringsstrategi och en stabil plan för skuldbetalning. Kännedom om privatekonomiska grundläggande begrepp är grundläggande för att balansera sin ekonomi effektivt.

Vilka strategier kan användas för att effektivisera sitt sparande?

För att effektivisera sitt sparande kan man bland annat automatisera insättningar till sparkonton och investera i diversifierade fonder. Det är också viktigt att regelbundet övervaka och justera sina sparstrategier.

Hur kan man bäst förbereda sig ekonomiskt för oförutsedda utgifter?

Att etablera en sparbuffert är viktigt för att förbereda sig för oförutsedda utgifter. Denna bör motsvara minst tre till sex månaders utgifter för att ge en tillräcklig buffert.

Vilka vanliga misstag bör man undvika för att hålla sin privatekonomi sund?

Vanliga misstag inkluderar att inte ha en budget, att leva över sina tillgångar samt att försumma långsiktigt sparande och investeringar. Att undvika dessa misstag kan hjälpa till att behålla en hälsosam privatekonomi.

Källor

Swedbank: Din ekonomi nu och i framtiden

SFI Ekonmi: Budget och skatter

Avanza: Spara till pensionen