Bolån

Att förstå sig på bolån är viktigt om du funderar på att köpa bostad. Ett bolån är lånet du tar för att finansiera ditt bostadsköp, där bostaden är säkerheten för lånet. Det är för de allra flesta av oss det enskilt största ekonomiska åtaganden du kan göra, så att välja rätt långivare och lånevillkor är avgörande.

När du letar efter det bästa bolånet, tänk på olika faktorer som räntetyper, fasta och rörliga, och hur de påverkas av marknaden. En fast ränta betyder att räntan inte förändras under en viss period, medan en rörlig ränta kan ändra sig med marknadens svängningar. Titta också på andra avgifter och villkor som kan tillkomma. Genom att jämföra och förstå dina alternativ kan du spara mycket pengar och hitta ett lån som passar just din ekonomiska situation.

Bolån jämför

Det krävs en noggrann genomgång av din ekonomiska historia och en bedömning av din betalningsförmåga. Skatteregler och eventuella förändringar i ekonomin kan också påverka dina lånevillkor, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad. En väl förberedd ansökan och god kunskap om hur bolån fungerar kan öka dina chanser att få lånet godkänt till en bra ränta.

Följ vår guide till bolån här på Creddio så underlättar du hela processen!

 • Jämför alltid olika bolån noggrant innan du bestämmer dig.
 • Överväg både fasta och rörliga räntor samt andra lånevillkor.
 • Förstå ansökningsprocessen och hur externa faktorer kan påverka ditt bolån.

Vad är bolån?

Bolån är den typ av lån som personer tar för att köpa en fastighet. Lånet har bostaden som säkerhet, vilket betyder att långivaren kan ta över bostaden om du inte kan betala lånet.

Bolånets grundbegrepp

BolånebegreppFörklaring
AmorteringDetta är när du betalar av på lånet över tid, ofta varje månad.
RäntaKostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procent av lånebeloppet.
LånetakDet högsta beloppet du kan låna, oftast baserat på bostadens värde och din ekonomi.
LånebeloppSumman du lånar.
KontantinsatsDen del av köpesumman som du betalar själv, vanligtvis åtminstone 15% av bostadens pris.

Typer av bolån

Det finns olika bolån att välja mellan:

 • En fast ränta betyder att räntan inte ändras under en bestämd tid.
 • En rörlig ränta kan ändra sig beroende på marknaden, vilket betyder att din månadskostnad kan ändras.
 • Bunden ränta är vanligt för perioder som ett, tre eller fem år, medan obunden ränta följer marknadsräntan och kan ändras var tredje månad.

Jämför bolån hos oss

När du ska jämföra bolån är det viktigt att titta på olika saker för att hitta det bästa alternativet för din ekonomi. Räntor, avgifter och andra villkor kan skilja sig mycket mellan olika långivare.

Räntan är en central del av ett bolån. Den kan vara rörlig eller fast och varierar mellan olika banker. En jämförelse av bolån kan ge dig en överblick över de räntor som erbjuds.

Förutom räntan är det också viktigt att tänka på avgifter och villkor. Det kan vara saker som amorteringskrav och möjligheten att göra extra inbetalningar utan kostnad. Att använda tjänster som hjälper dig att jämföra bolån kan göra det enklare att hitta den bästa räntan.

Belåningsgrad är också viktig. Det är den del av bostadens värde som banken är villig att låna ut. Maxgränsen ligger ofta på 85% på grund av bolånetaket, och en högre belåningsgrad kan innebära högre räntor.

Fast och rörlig ränta

När du funderar på bolån är det viktigt att förstå skillnaden mellan fast och rörlig ränta. En fast ränta innebär att du låser räntan för en specifik period, vilket ger en förutsägbar månadskostnad. Detta kan vara bra i ekonomiska lägen där räntan väntas gå upp.

Å andra sidan är en rörlig ränta ofta baserad på ett referensräntevärde, som repot. Det betyder att din månadskostnad kan ändras över tid, beroende på ekonomiska förändringar. En sådan ränta kan vara fördelaktig när räntorna sjunker. Aktuella erbjudanden på bolån med rörlig ränta och villkor om bindningstider och belåningsgrader hittar du tillgängliga hos Landshypotek.

När du väljer räntetyp bör du tänka på din egen riskprofil och ekonomiska situation. Det är också viktigt att jämföra och granska de effektiva räntorna, som inkluderar eventuella avgifter och kostnader, inte bara den nominella räntesatsen. Tjänster som Finansportalen kan hjälpa dig att jämföra aktuella bolåneräntor.

Fördelar med fast räntaFördelar med rörlig ränta
Förutsägbar betalningLägre ränta vid räntesänkningar
Skydd mot räntehöjningarFlexibilitet
Enklare budgetplaneringM öjlighet att anpassa sig efter marknaden

Så jämför du bolån

Att jämföra bolån är en viktig process för att hitta det mest förmånliga alternativet. Viktiga faktorer att utvärdera inkluderar räntor, avgifter, amortering, löptid och bindningstid.

Räntor och avgifter

Bolåneräntor är avgörande för den totala kostnaden för ett bolån. Jämför rörliga och fasta räntor mellan olika långivare för att hitta de lägsta räntorna. Glöm inte att undersöka eventuella uppläggnings- och aviavgifter, eftersom dessa kan påverka den faktiska kostnaden betydligt.

Amortering och löptid

Amortering handlar om hur snabbt lånet betalas av. Högre amortering innebär snabbare avbetalning men också högre månadskostnad. Löptid avgör över hur många år lånet ska återbetalas. En kortare löptid ökar månadskostnaderna medan en längre löptid minskar dem men ökar den totala räntekostnaden.

Bindningstid och räntevillkor

Bindningstiden är den period under vilken räntan är fast. Ett längre bindningstid kan ge säkerhet i räntekostnader men kan också innebära mindre flexibilitet och högre kostnader om räntorna sjunker. Jämför olika långivares räntevillkor, till exempel möjlighet till räntetak eller räntegolv.

Att välja rätt bolån

Att välja rätt bolån kan antingen bromsa eller påskynda din dröm om ett nytt hem. Det krävs en genomtänkt strategi och förståelse för de faktorer som påverkar ditt låneerbjudande.

Viktiga faktorer vid val av bolån

Du bör alltid tänka på dina personliga och ekonomiska förutsättningar när det är dags att välja bolån. Faktorer som ränta, lånevillkor och bankens anseende spelar stor roll på lång sikt.

1. Gör en bolånekalkyl

Börja med att förstå hur mycket du kan låna och vad du har råd att betala varje månad. Använd en bolånekalkyl för att få en uppfattning om de återkommande kostnaderna.

2. Ansök om lånelöfte hos flera banker

Du bör ansöka om lånelöften från olika banker för att se vilka villkor som erbjuds. Detta ger dig möjlighet att jämföra och välja den bästa bolåneräntan och lånevillkor som passar dina individuella behov.

3. Jämför listräntor och snitträntor

Aktuella listräntor och snitträntor är avgörande för den totala kostnaden för ditt bolån. Banker ger ofta bästa räntan till de med stark ekonomi, så det lönar sig att jämföra dessa noga.

4. Förhandla din ränta

Det är möjligt att förhandla om räntan med banken. Kom ihåg att banken vill ha dig som kund, så var inte rädd för att förhandla hårt baserat på de räntor du har jämfört.

Ansökningsprocessen

När du ansöker om bolån är det viktigt att förstå grundkraven och processen för att din ansökan ska bli godkänd. Det börjar med att du uppfyller bankens krav och fortsätter med själva ansökningsförfarandet.

Krav för att få bolån

För att kvalificera dig för ett bolån måste du uppfylla vissa grundkrav. Banker och finansiella institutioner bedömer:

 • Inkomst: En stabil och tillräcklig inkomst är avgörande för att kunna återbetala lånet.
 • Betalningshistorik: En bra kredithistorik utan anmärkningar.
 • Kontantinsats: Vanligtvis krävs minst 15% av bostadens pris i egen insats.
 • Återbetalningsförmåga: En bedömning av hushållets ekonomi och dess förmåga att hantera räntehöjningar.

Ansökning och godkännande

När kraven är uppfyllda kan du börja ansökningsprocessen:

 1. Samla dokumentation: De nödvändiga dokumenten som inkomstuppgifter och låneunderlag.
 2. Jämföra villkor: Se över olika långivares bolåneräntor och villkor för att hitta det mest förmånliga.
 3. Ansökan: Fyll i ansökningsformuläret
 4. Granskning och godkännande: Banken granskar din ansökan och gör en kreditbedömning. Om ansökan godkänns får du ett lånelöfte eller ett slutligt låneerbjudande.

Bolån och skatteregler

När du tar ett bolån är det viktigt att förstå hur det påverkas av skattereglerna. De två huvudsakliga områdena att tänka på är ränteavdrag och deklaration.

Ränteavdrag

När du betalar ränta på ditt bolån i Sverige, har du rätt att göra ränteavdrag. Det innebär att 30% av de betalade räntebeloppen kan dras av från den skatt du ska betala. Ett ränteavdrag minskar alltså din skattepliktiga inkomst och därmed din skatt. Ränteavdraget gäller upp till en gräns om 100 000 kronor, vilket motsvarar maximalt 30 000 kronor per år i skattereduktion för räntekostnader som överstiger den summan.

Deklaration och bolån

Vid deklaration måste du rapportera kostnader relaterade till ditt bolån. Ränteutgifterna för bolånet måste anges i deklarationen för att du ska kunna utnyttja ränteavdraget. Banken skickar vanligtvis en årsöversikt som underlättar denna process, då den innehåller de totala betalda räntebeloppen under året.

Det är viktigt att kontrollera att informationen från banken stämmer överens med dina faktiska räntekostnader innan du skickar in deklarationen.

Förändringar i ekonomin och deras inverkan på bolån

Ekonomiska svängningar och ränteutvecklingen påverkar direkt villkoren för bolån, vilket är en viktig del av de flesta hushållens ekonomi.

Ekonomiska konjunkturer

De ekonomiska konjunkturerna är avgörande för bolånemarknaden. Under en högkonjunktur ökar ofta sysselsättningen och inkomsterna, vilket kan leda till ökad efterfrågan på bostäder och därmed högre bostadspriser och bolånevolym.

Under en lågkonjunktur, där arbetslösheten ofta ökar och inkomsterna kan stagnera eller minska, vänder trenden. Detta kan resultera i minskad efterfrågan på bostäder, fallande bostadspriser och en avmattning i tillväxten av bolåneutlåningen.

Ränteförändringar och bolån

Ränteläget är en av de mest påtagliga faktorerna som påverkar kostnaden för ett bolån. När Riksbanken höjer reporäntan blir det dyrare för bankerna att låna ut pengar, och därmed tenderar bolåneräntorna att öka. Detta höjer kostnaderna för både befintliga och nya bolåntagare och kan minska efterfrågan på nya bolån.

Å andra sidan kan en sänkning av reporäntan leda till lägre bolåneräntor och mer förmånliga lånevillkor för hushållen.

Valet av räntebindningstid, antingen rörlig eller fast, är en viktig aspekt att tänka på vid val av bolån, eftersom det kan påverka både de månatliga betalningarna och den totala lånekostnaden över tid.

Vanliga frågor

Hur jämför man olika bolåneerbjudanden effektivt?

För att effektivt jämföra olika bolåneerbjudanden bör man samla aktuell information från flera banker och låneinstitut. Det är även viktigt att titta på effektiv ränta, avgifter och villkor som kan påverka lånekostnaderna över tid.

Vad kännetecknar det bästa bolånet för en specifik kund?

Det bästa bolånet för en specifik kund är ett lån som matchar individens ekonomiska situation, såsom inkomst, belåningsgrad och betalningsförmåga. Flexibla återbetalningsvillkor och en konkurrenskraftig ränta är också avgörande faktorer.

Vilka kriterier avgör vilken bank som är bäst för bolån?

Kriterierna som avgör vilken bank som är bäst för bolån inkluderar låg ränta, låga avgifter, personlig service och gynnsamma lånevillkor. Kunden bör även överväga bankens renommé och tillgänglighet av rådgivning.

Hur kan man förhandla fram en bra bolåneränta?

För att förhandla fram en bra bolåneränta är det viktigt att ha en god kreditvärdighet och en stabil ekonomi. Man bör också jämföra räntor mellan olika långivare och inte vara rädd för att förhandla och fråga om bättre villkor.

Är det förmånligare att välja bolån hos en traditionell bank eller en internetbaserad bank som Avanza eller Hypoteket?

Valet mellan en traditionell bank eller en internetbaserad bank som Avanza eller Hypoteket beror på individuella behov. Internetbaserade banker kan ofta erbjuda lägre räntor på grund av lägre driftkostnader, men traditionella banker kan erbjuda mer personlig service.

Källor

Finansinspektionen: Den svenska bolånemarknaden 2023