Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 20 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 22 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Vad är Insolvens?

Insolvens är ett tillstånd som inträffar när en person, företag eller organisation inte längre kan betala sina skulder i tid. Denna ekonomiska situation innebär att skulderna överstiger tillgångarna, och det kan påverka såväl privatpersoner som större ekonomiska entiteter. Insolvens är därmed ett tecken på allvarliga ekonomiska problem och kan ha långtgående konsekvenser för de inblandade.

När en aktör befinner sig i insolvens, öppnas det för möjligheter till olika former av juridiska åtgärder som till exempel rekonstruktion eller konkurs. Dessa åtgärder syftar till att i bästa fall återställa den ekonomiska balansen eller att hantera skulderna på ett rättvist sätt. Att förstå insolvensen som ett juridiskt och ekonomiskt begrepp är avgörande för att effektivt kunna navigera en sådan situation.

 • Insolvens inträffar när skulder överstiger tillgångar.
 • Kan leda till juridiska åtgärder som rekonstruktion eller konkurs.
 • Förståelse av begreppet är viktigt för hantering av ekonomiska svårigheter.
Insolvens

Definition av Insolvens

Innan vi utforskar de djupare aspekterna av insolvens är det kritiskt att etablera en klargörande grunddefinition. Insolvens är en juridisk och ekonomisk term som beskriver en situation där en individ eller ett företag inte längre kan betala sina skulder i tid eller när skulderna överstiger tillgångarna.

Juridisk Status

Från ett juridiskt perspektiv är insolvens ett formellt tillstånd som kan leda till konkurs. Det inträffar när en person eller entitet inte kan uppfylla sina finansiella förpliktelser gentemot kreditgivare. Om insolvensen är av permanent natur kan det leda till en konkursförklaring, vilket är en rättslig process för att reda ut och betala skulderna så långt det är möjligt.

Ekonomiskt Perspektiv

Ekonomiskt sett avser insolvens en individ eller ett företags oförmåga att betala sina skulder. Det inkluderar situationer där de totala skulderna är större än tillgångarna, vilket kan ses som ett tecken på ekonomisk instabilitet. Insolvens är inte alltid synonymt med konkurs, då det senare innebär en formell rättslig följd av insolvens.

Insolvensrätt

Insolvensrätt är det rättsområde som reglerar juridiska situationer där en person eller ett företag inte kan betala sina skulder. Vi kommer att utforska nyckelaspekterna av lagstiftning, förfaranden och de aktörer som är involverade i processen.

Lagstiftning

Lagstiftning inom insolvensrätt består av de lagar och förordningar som definierar villkoren och förfarandena för hantering av insolvens. I Sverige regleras insolvens av bland annat konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion.

Förfaranden

Förfaranden i insolvensmål är de olika processer och steg som vidtas när en skuldsättning blivit ohållbar. Det finns två huvudsakliga förfaranden: konkurs, där en verksamhet eller person likvideras för att betala skulder, och företagsrekonstruktion, som syftar till att möjliggöra en fortsatt verksamhet och återbetalning av skulder över tid.

Aktörer

Aktörerna i insolvensrätt inkluderar borgenärer, gäldenärer, konkursförvaltare och domstolar. Gäldenärer är de som är skyldiga pengar, medan borgenärerna är de som ska ha betalt. Konkursförvaltaren har i uppgift att hantera gäldenärens tillgångar och skulder, och är ofta en advokat utsedd av domstolen. Domstolen slutligen övervakar hela processen för att säkerställa att allt går rätt till.

Insolvenstecken

Innan vi går in på specifika tecken är det viktigt att vi förstår att insolvabilitet inte nödvändigtvis innebär en omedelbar konkurs men att det är avgörande signaler på att ett företags ekonomiska situation är ohållbar. Dessa tecken kan delas upp i företagsspecifika och marknadsrelaterade kategorier.

Företagsspecifika Tecken

Likviditetsbrist: När vårt företag konsekvent har svårt att uppfylla kortfristiga skulder, kan det vara ett tecken på insolvens. Till exempel om vi upplever:

 • Problem med att betala leverantörsfakturor i tid.
 • Svårigheter att uppfylla löneutbetalningar.

Betalningsanmärkningar: Anmärkningar från Kronofogden eller försenade skatteinbetalningar är starka indikatorer på att vår ekonomi är i obalans.

Marknadsrelaterade Tecken

Marknadens förtroende: Om det finns en uppenbar brist på förtroende från marknadens aktörer, som banker och investerare, vilket leder till avslag på nya lån eller krediter, måste detta ses allvarligt på.

Bristande försäljningsintäkter: Om vi ser att våra försäljningssiffror kontinuerligt sjunker och att det inte är en del av en cyklisk trend eller en engångshändelse, kan detta vara ett symptom på djupare ekonomiska problem.

Företagets Hantering av Insolvens

När vi står inför insolvens är vår prioritet att hantera situationen effektivt för att skydda företagets intressen och dess framtida verksamhet.

Förebyggande Åtgärder

Vi tar proaktiva steg för att undvika insolvens genom noggrann finansiell övervakning och planering. Detta inkluderar:

 • Regelbunden uppdatering och analys av kassaflöden.
 • Snabba justeringar av budget vid behov.
 • Kreditriskhantering för att minimera oväntade förluster.

Omstrukturering

Om vår organisation befinner sig i ekonomisk svårighet, är omstrukturering en central del av vår respons. Vi undersöker alla möjligheter:

 • Kostnadsminskningar: Identifiering och borttagning av icke-kritiska utgifter.
 • Skuldförhandlingar: Diskussioner med kreditgivare för att reviderade betalningsvillkor.
 • Tillgångsförsäljning: Avyttring av tillgångar för att förbättra likviditet.

Konkurs

Om våra ansträngningar att rädda företaget misslyckas, är konkurs en sista utväg. Processen inkluderar:

 • Formell ansökan till tingsrätten.
 • Tillsättning av en konkursförvaltare.
 • Likvidering av tillgångar för att betala skulder.

Insolvensens Effekter

När vi undersöker insolvenses effekter är det viktigt att se hur det påverkar olika parter inom näringslivet. Insolvens har inte bara en påverkan på företaget i fråga, utan även på dess kreditgivare, anställda och den bredare ekonomin.

På Kreditgivare

När ett företag blir insolvent, kan det inte längre uppfylla sina betalningsåtaganden, vilket direkt påverkar dess kreditgivare. Kreditgivarna står inför risken att förlora sina utlånade medel och kan behöva skriva av sina fordringar som en förlust. Denna situation kan leda till en ökad försiktighet hos kreditgivarna, som kan skärpa sina kreditvillkor eller höja räntorna för att kompensera för den ökade kreditrisken.

På Anställda

Anställdas situation i ett insolvent företag blir osäker och deras arbetstillfällen hotas. De kan uppleva förseningar i utbetalningen av löner och i värsta fall förlora sina jobb om företaget går i konkurs. Detta kan också leda till att de söker sig till mer stabila arbetsgivare, vilket skapar en ytterligare börda för företaget att behålla kompetent personal.

På Ekonomi

På en större skala bidrar insolvenses effekter till ekonomisk osäkerhet och kan minska förtroendet för marknaden. Andra företag kan bli mer försiktiga i sina investeringar och expansionsplaner, vilket i sin tur kan bromsa den ekonomiska tillväxten. Insolvens i ett större företag eller i en viktig sektor kan ha en multiplikatoreffekt där flera leverantörer och små företag också drabbas.

Vanliga frågor

Vilka är tecknen på att ett företag är insolvent?

Oftast uppstår tecken på insolvens när ett företag inte kan betala sina räkningar allteftersom de förfaller. Andra indikationer inkluderar obetalda lagstadgade skatter eller skulder hos Kronofogden. Insolvens leder ibland till bankrutt.

Hur påverkar konkurslagen ett insolvent företag?

Konkurslagen erbjuder en rättslig ram för att avveckla ett insolvent företag på ett ordnat sätt. En insolvensansökan måste lämnas in till tingsrätten och i fallet med konkurs kommer företagets tillgångar att säljas för att betala borgenärerna.

Vad innebär företagsrekonstruktion för ett företag med ekonomiska svårigheter?

Företagsrekonstruktion är en process som kan hjälpa företag med temporära ekonomiska problem att återhämta sig, genom att omstrukturera skulderna och verksamheten. Det är ett alternativ till konkurs som kan leda till en mer hållbar finansiell framtid.

Vilka steg ingår i ett insolvensförfarande?

Ett insolvensförfarande kan inkludera flera steg: bedömning av företagets finansiella läge, möjlighet till rekonstruktion, utarbetande av en betalningsplan till borgenärerna och, om nödvändigt, likvidation av tillgångar.

Vilka rättigheter har borgenärerna vid en insolvens?

Borgenärer har rätt att göra anspråk på de skulder som är dem tillhöriga från ett insolvent företag. Beroende på företagets tillgångar och lagen kan de erhålla en del av eller hela den summa som är dem skyldig.

Källor

Skatteverket: Rättslig vägledning vid insolvens