Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Vad är pant?

Pant är ett viktigt begrepp inom finans och juridik som innebär att en egendom lämnas som säkerhet för en skuld. Ett konkret exempel är när man tar ett lån och som säkerhet använder man ett objekt, detta kan vara allt från en bil till en fastighet. Detta innebär att långivaren får en säkerhet för lånet, och om låntagaren inte kan betala tillbaka skulden, har långivaren rätt att sälja det pantsatta objektet för att återfå sina pengar.

Pantsättning är en process som regleras av lag och det finns olika typer av pant, till exempel fastighetspant, företagspant och lösörepant. Vid en överenskommelse om pant, uppstår juridiska rättigheter och skyldigheter för både pantgivaren och panthavaren. För att en pant ska vara giltig krävs det ofta att ett formellt avtal upprättas och i vissa fall att panten blir offentligt registrerad.

  • Pant är en egendom lämnad som säkerhet för en skuld.
  • Det finns olika typer av pant som regleras av lag.
  • Pantsättning skapar juridiska rättigheter och skyldigheter.
Pant

Pantbegreppet

I denna sektion går vi igenom vad pant innebär ur ett historiskt och rättsligt perspektiv. Vi undersöker ursprunget bakom pant som koncept och hur det definieras inom juridiken.

Historisk bakgrund

Historiskt sett har pant varit ett sätt för människor att säkra lån och skulder. Redan för 2000 år sedan fanns det pantbanker i Asien, där individer kunde lämna värdesaker som säkerhet för pengar.

Rättslig definition

Juridiskt sett är en pant en egendom som lämnas som säkerhet för en skuld eller fordran. Personen som lämnar panten kallas för pantsättare och den som tar emot panten, ofta långivaren, är panthavaren. En pant ger panthavaren rätt att, vid utebliven betalning, sälja panten för att återvinna skuldbeloppet.

Panttyper

Inom området för pant, en sorts säkerhet för skulder, finns det flera typer beroende på vilken tillgång som används som säkerhet. Vi utforskar tre huvudsakliga panttyper: fast egendom, lös egendom och företagspant.

Fast egendom

Pant i fast egendom innebär säkerhet genom inteckning i till exempel hus eller mark. Vid lån för köp av fastighet är det vanligt att långivaren kräver ett pantbrev som bevis på inteckningen och det belopp som inteckningen avser. En inteckning av fastighet utgör således en stark säkerhet för långivaren.

Lös egendom

Lös egendom kan också användas som pant. Detta inkluderar fysiska objekt såsom fordon eller maskiner, men även immateriella tillgångar såsom varumärken eller patent. I dessa fall upprättas oftast ett pantavtal, vilket ger långivaren en säkerhetsrätt i de pantsatta tillgångarna.

Företagspant

Med företagspant avses en pant där hela eller delar av ett företags egendom utgör säkerheten. Det kan vara en kombination av immateriella rättigheter, varulager och maskiner. Företagspant är flexibel och kan anpassas efter företagets behov. Det är en säkerhet som stärker långivarens position vid utlåning till företag.

Pantprocessen

När vi behandlar pant, följer vi en noggrant reglerad process som skyddar både långivare och låntagare. Den inkluderar pantsättning av egendom, officiell registrering och möjligheten för utlåning och kredit.

Pantsättning

I det första steget av pantprocessen lämnar vi som låntagare en egendom som säkerhet till långivaren. Detta kallas för att sätta en pant. Egendomen kan vara till exempel en bil, ett hus eller andra värdefulla tillgångar. Det är viktigt att den egendom som ska pantsättas har ett tydligt och mätbart värde, så att den kan täcka den skuld eller fordran som panten är avsedd att säkra.

Registrering

När en pant har satts, måste den ofta registreras hos en behörig myndighet eller organisation. Denna registrering är avgörande eftersom den tjänar som ett juridiskt bevis för att säkerheten existerar och den specificerar de exakta villkoren för panten. Detta skyddar båda parters intressen och gör att det finns en officiell dokumentation om vad som har överenskommits.

Utlåning och kredit

Med den pantsatta egendomen som säkerhet, kan vi nu erhålla utlåning och kredit. Långivaren har säkerheten att den utlånade summan kan återkrävas genom försäljning av panten, och vi som låntagare kan dra nytta av att få tillgång till de nödvändiga medlen. Detta system tillåter krediter att utfärdas med högre förtroende för återbetalning.

Rättigheter och skyldigheter

Inom ramarna för pantlån, är det viktigt att vi förstår de specifika rättigheter och skyldigheter som är associerade med både pantgivaren och borgenären. Detta säkerställer en klar förståelse av förväntningarna och de juridiska aspekterna som involverar panten.

Pantgivarens rättigheter

Pantgivaren, den som lämnar egendom som säkerhet, har rätten att få tillbaka sin egendom när skulden är återbetald. Det är även pantgivarens rätt att förvänta sig att panten hanteras på rätt sätt av borgenären. Detta betyder att egendomen inte får användas eller försäljas så länge låneavtalet uppfylls korrekt.

Borgenärens rättigheter

Borgenären, oftast en långivare, har rätten att hålla eller kontrollera det som ställts som pant tills skulden är återbetald. Om pantgivaren misslyckas med att återbetala lånet, har borgenären rätten att sälja panten för att återhämta skuldbeloppet.

Återbetalning och frigörelse av pant

Efter fullständig återbetalning av lånet har pantgivaren rätten att kräva att panten frigörs och återgår i pantgivarens ägo. Det är borgenärens skyldighet att se till att alla relevanta dokument, som i fallet med fastigheter kan inkludera ett pantbrev, återförs och att panten är fri från vidare anspråk.

Pantens verkningar

Pant är en essentiell del i den finansiella säkerhetsstrukturen, där den fungerar som ett skydd för kreditgivaren. Vi observerar vanligtvis att panten har avgörande effekter i händelse av konkurs eller när skulden förfaller till betalning och pantsättaren är oförmögen att betala.

Konkurs och betalningsinställelse

När en gäldenär försätts i konkurs eller förklarar betalningsinställelse, blir panten kritisk. I dessa situationer har panthavaren företrädesrätt framför andra fordringsägare att få betalt ur den pantsatta egendomen. Om pantsättningen är korrekt hanterad och registrerad, säkerställer detta att panthavaren kan återvinna sitt utlånade kapital i större utsträckning än vad som annars skulle ha varit möjligt.

Exekutiv försäljning

Om pantsättaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser kan panthavaren initiera en exekutiv försäljning av den pantsatta egendomen. Denna process innebär att egendomen säljs, oftast på auktion, för att täcka skulden. Det är viktigt att notera att intäkterna från försäljningen först går till att täcka kostnaderna för auktionen och därefter till att betala av den säkrade skulden. Överskottet efter att skulden är betald tillfaller pantsättaren.

Internationell pantsättning

När vi talar om internationell pantsättning, refererar vi till processen där säkerheter används över internationella gränser. Huvudsyftet är likt nationell pantsättning, att säkra en kreditgivares intressen, men den internationella aspekten introducerar ytterligare komplexitet på grund av olika juridiska system.

I internationella transaktioner, är det viktigt för oss att förstå de varierande lagarna som gäller i de olika länderna. Vi använder ofta konventioner som UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment, vilka syftar till att harmonisera reglerna kring säkerhetsrätter i mobila tillgångar över landsgränser.

Viktiga punkter i internationell pantsättning:

  • Juridisk diversitet: Varje land har sina egna lagar och regler, vilket kan påverka hur panten etableras och verkställs.
  • Konventioner: Internationella konventioner kan underlätta erkännandet av säkerhetsrätter över gränserna.
  • Relevanta dokument: Pantbrev och andra juridiska dokument måste ofta översättas och anpassas till lokala krav.

Notera att vi behöver noga överväga val av lag och jurisdiktion i internationella pantavtal, detta för att förutse och hantera eventuella rättskonflikter. Oavsett komplexitet, är en välstrukturerad och juridiskt bindande international pant ett kraftfullt verktyg för att säkerställa återbetalning av lån på global nivå.

Vanliga frågor

Hur fungerar panträtt i praktiken?

Panträtten etablerar ett juridiskt förhållande där en egendom, som kan vara en fastighet eller ett föremål, lämnas som säkerhet för en skuld. I praktiken innebär det att den som lånar ut pengar, panthavaren, har rätt att kräva ut egendomen om låntagaren, pantsättaren, inte kan betala tillbaka skulden.

Vilka typer av pantbrev finns det för fastigheter?

För fastigheter finns det vanligtvis två typer av pantbrev: fysiska och digitala. Fysiska pantbrev är fysiska dokument som överlämnas som bevis för säkerheten, medan digitala pantbrev är registrerade elektroniskt och hanteras genom databaser hos Lantmäteriet.

Vad innebär det att en lägenhet är belånad med pant?

När en lägenhet är belånad med pant innebär det att bostadsrätten eller lägenheten har använts som säkerhet för ett lån. Pantbrev utfärdas som bevis för detta och långivaren håller pantbrevet som garant för att lånet återbetalas.

Hur går processen till när man lånar ut pengar med egendom som säkerhet?

Processen börjar med att låntagaren och långivaren kommer överens om villkoren för lånet. Ett pantavtal upprättas där egendomen överlåts som säkerhet. Om låntagaren inte kan återbetala lånet, kan långivaren ta kontroll över egendomen för att täcka skulden.

Vad är skillnaden mellan borgen och pant som säkerhet för lån?

Huvudskillnaden är att en borgen innebär att en tredje part, borgensmannen, går i god för återbetalning av lånet, medan en pant är en fysisk eller immateriell tillgång som den som lånar pengar tillhandahåller som säkerhet. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan långivaren sälja panten för att täcka skulden.

Källor

Konsumenternas: Pant och inteckning