Vad är Insolvens?

Insolvens

Insolvens är ett tillstånd som inträffar när en person, företag eller organisation inte längre kan betala sina skulder i tid. Denna ekonomiska situation innebär att skulderna överstiger tillgångarna, och det kan påverka såväl privatpersoner som större ekonomiska entiteter. Insolvens är därmed ett tecken på allvarliga ekonomiska problem och kan ha långtgående konsekvenser för de inblandade. … Läs mer