Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Arvsskatt i Sverige

Arvsskatt, eller skatt på arv, är en typ av skatt som tas ut på värdet av egendom och tillgångar som överförs från en avliden person till dess arvingar. Denna skatteform har behandlats och anpassats olika över tid och skiljer sig åt beroende på land. Sverige utgör ett intressant fall där arvsskatten avskaffades helt 2005, vilket markerade en betydande skattepolitisk förändring.

I länder där arvsskatt fortfarande existerar, sträcker sig dess påverkan över både ekonomi och samhälle. Skatten har historiskt sett varit omdiskuterad, med argument både för och emot dess existens och utformning, beroende på dess effekter på ekonomisk fördelning och incitament för sparande och investeringar. Internationellt sett varierar arvsskatter markant inte bara när det gäller skattesatser och undantag, utan även i dess grundläggande syfte och genomförande.

  • Arvsskatten avser skatt på tillgångar som överförs från avlidna till arvingar.
  • Sverige avskaffade arvsskatten 2005, vilket skiljer sig från många andra länder.
  • Arvsskattens effekter är ett område för debatt inom både ekonomi och samhällsvetenskap.
Arvsskatt

Definition av Arvsskatt

Arvsskatt är en typ av skatt som tas ut på överföring av egendom efter en persons död. Den som ärver, antingen genom testamente eller enligt lag, kan vara skyldig att betala denna skatt till staten. Förr i tiden var arvsskatt en vanlig del i många länders skattesystem, inklusive Sverige.

I Sverige var arvsskatten progressiv, vilket innebär att skattesatsen ökade med arvets storlek. Således betalade man mer i skatt ju större arv man fick. Relationen till den avlidne påverkade också skattesatsen – närmare släktingar tenderade att betala mindre i arvsskatt jämfört med arvtagare som stod den avlidne fjärran.

Egendomens värde beräknades vanligtvis baserat på bouppteckningen, som är en officiell förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Sverige exempelvis hade följande struktur för arvsskatt innan den avskaffades:

  • Skattefritt grundavdrag till mottagaren
  • Dödsboet ansvarade för att förskottera skatten

Det ska dock noteras att arvsskatten avskaffades i Sverige år 2005, mycket på grund av argumentet att tillgångarna redan var beskattade när den avlidne levde.

I andra länder kan dock arvsskatt fortfarande tillämpas, ofta med olika regler och skattesatser beroende på landets lagstiftning.

Historik och Bakgrund

Arvsskatten har en lång historia och har genomgått flera förändringar i Sverige, speciellt med avseende på dess skattesatser och inverkan på ekonomin.

Ursprung av Arvsskatt

Ursprunget av arvsskatt i Sverige kan spåras tillbaka till slutet av 1600-talet. Denna form av skatt hade till en början en roll i att skapa inkomster för staten och har varit en del av den svenska skattesystemet i över tre århundraden.

Utvecklingen av Arvsskatt i Sverige

Under 1980-talet nådde arvsskatten sitt högsta värde i Sverige med skattesatser upp till 70% för större förmögenheter. Men trots de höga skattesatserna bidrog arvsskatten inte signifikant till de totala skatteintäkterna. På 1930-talet utgjorde dessa intäkter som mest cirka 2,5% av de totala skatteinkomsterna. Arvsskatten avskaffades slutligen i Sverige år 2004, vilket markerade en stor förändring i den svenska skattelagstiftningen.

Nuvarande Lagstiftning

Sverige har avskaffat arvsskatten och det finns inte längre någon skatt på arv enligt den svenska lagstiftningen. Denna förändring ger betydande inverkan på arv och gåvor inom landet.

Befrielse och Undantag

Tidigare befrielser och undantag från arvsskatt avspeglas inte i den nuvarande situationen då arvsskatten är helt avskaffad i Sverige. Historiskt sett, före avskaffandet, var det särskilda skattebefrielser för efterlevande make och minderåriga barn.

Beräkning av Skattesats

Eftersom arvsskatten har tagits bort finns det ingen skattesats att beräkna för arv. Det betyder att hela arvet går till de efterlevande utan att en del tas i skatt. Vid internationella arvssituationer kan dock olika regler gälla beroende på land.

Internationella Jämförelser

Internationella jämförelser av arvsskatt visar på betydande skillnader i hur länderna beskattar arv. Detta påverkar både arvingar och den planering som görs kring efterlevandes ekonomi.

Arvsskatt i Andra Länder

Varje land har sina egna regler och satser för arvsskatt. Till exempel, Sverige avskaffade arvsskatten år 2005, vilket innebär att svenska arvingar inte betalar någon arvsskatt på arv inom landet. Andra länder inom EU, såsom Frankrike och Tyskland, tillämpar fortfarande arvsskatt men med olika fribelopp och skattesatser.

Listan nedan visar några exempel på olika arvsskattesystem:

  • Storbritannien: Arvsskatt tas ut på allt över ett visst fribelopp.
  • USA: Federal arvsskatt med ett betydande fribelopp, men vissa delstater har egna skatter.
  • Norge: Arvsskatt avskaffades 2014.

Dubbelbeskattning och Avtal

För att förhindra dubbelbeskattning av arv har många länder skrivit under bilaterala avtal. Det innebär att en arvinge inte ska behöva betala arvsskatt i både det land där arvlåtaren var bosatt och i arvingens hemland. Information om hur dubbelbeskattning kan påverka arv från utlandet finns hos Skatteverket.

Arvingar till personer som varit bosatta i Sverige men medborgare i ett annat land kan behöva rätta sig efter det landets lagar angående arvsskatt.

Ekonomiska Effekter

Arvsskattens inverkan på en ekonomi och individers beteende är komplexa och tvådelade. Dessa effekter kan påverka både den totala förmögenhetsfördelningen och de ekonomiska beslut som individer fattar.

Inverkan på Ekonomi

Arvsskatten är en skatt som tas ut på överlåtelse av tillgångar efter en persons död. Den ekonomiska effekten av arvsskatt kan variera beroende på landets specifika skattesystem och skattesatser. I vissa länder har höga skattesatser på arv använts som ett verktyg för att minska förmögenhetsskillnader. Exempelvis kan arvsskatten i USA och Storbritannien tidigare ha haft så höga skattesatser som 80% på stora arv. Forskning kring arvsskatten indikerar dock att dess förmåga att utjämna ekonomisk ojämlikhet kan vara begränsad, vilket visas i en rapport av IFN.

Beteendemässiga Respons

Individers respons på arvsskatt kan manifestera sig i flera former. De ekonomiska incitament som arvsskatten skapar kan leda till olika former av skatteplanering, där individer söker sätt att minimera skattebördan. Detta kan inkludera att skänka bort tillgångar före döden eller att investera i skatteförmånliga alternativ. Enligt Skatteverket kan de ekonomiska intressena påverka beteendet så att man undviker åtgärder som skulle utlösa arvsskatt. Samtidigt kan existensen av arvsskatten påverka hur individer väljer att spara och investera, potentiellt inriktat på att bevara en förmögenhet för framtida generationer.

Sociologiska Aspekter

I diskussionen om arvsskatt är de sociologiska aspekterna viktiga för att förstå skattens inverkan på samhällsstrukturer, såsom familjeföretag och förmögenhetsklyftor.

Familjeföretagens Påverkan

Familjeföretag spelar en central roll i den svenska ekonomin och kan påverkas av arvsskatter. När ett familjeägt företag står inför generationsväxling, kan en arvsskatt innebära en ekonomisk belastning för efterträdarna som potentiellt kan begränsa företagets tillväxt och utveckling. IFN rapport om arvsskatt belyser just dessa konsekvenser och betonar vikten av en välavvägd skattepolitik.

Wealth Gap Incidences

Arvsskatten har en direkt koppling till förmögenhetsfördelningen i ett samhälle. Den kan verka utjämnande för förmögenhetsklyftor genom att skatta stora förmögenheter tyngre, men det finns också argument om att arvsskatt kan försämra incitamenten för sparande och investeringar. Den historiska kontexten i Sverige, där arvsskatten avskaffades 2004, ger insikter om ämnets komplexitet.

Politiska Perspektiv

Varje politiskt parti i Sverige har en distinkt ståndpunkt när det kommer till arvsskatt.

Socialdemokraterna har tidigare betonat vikten av arvsskatt för att minska ekonomisk ojämlikhet, medan Moderaterna traditionellt har motsatt sig återinförandet av arvsskatten, vilket framgår av debatten kring arvsskattens avskaffande.

Centerpartiet och Liberalerna har liknande synsätt och anser ofta att en arvsskatt kan vara skadlig för familjeägda företag och entreprenörskap.

Framtida Reformdiskussioner

Diskussioner om framtida reformer av arvsskatten i Sverige förs på hög nivå. Förslag om reformer inkluderar ofta bedömningar om vilka effekterna skulle bli för såväl ekonomi som för individers beskattning av arv. Experter har ifrågasatt nyttan av arvsskatt och det är ett ämne som ständigt återkommer i skattepolitiska diskussioner. Möjliga förändringar i skattesystemet inkluderar allt ifrån helt ny struktur för beskattning av arv till justeringar inom det nuvarande systemet för att bättre hantera så kallad rättviseaspekt.

Vanliga frågor

Hur beräknas skatten på ett arv efter de senaste lagändringarna?

Efter att arvsskatten avskaffades i Sverige år 2005 är individer inte skattskyldiga för mottaget arv. Beräkningar av arvsskatt är därför inte aktuella i nuvarande lagstiftning.

Vilka är de nuvarande skattesatserna för arv i Sverige?

I Sverige tas ingen arvsskatt ut sedan avskaffandet 2005. Därmed finns inga skattesatser att tillämpa på arv.

Vilken information kräver Skatteverket för att beräkna skatt på ett arv?

Skatteverkets krav på information för beräkning av arvsskatt existerar inte i nuläget, då ingen skatt på arv tas ut.

Vilka tillgångar omfattas av arvsbeskattning efter de senaste bestämmelserna?

Eftersom ingen arvsbeskattning sker i Sverige längre, så finns det inga tillgångar som omfattas av någon arvsbeskattning efter de senaste bestämmelserna.

Hur skiljer sig gåvoskatten från arvsskatten i Sverige?

I Sverige har även gåvoskatten avskaffats, vilket innebär att det idag inte finns någon skillnad då varken gåva eller arv beskattas.

Källor

SEB: Arvsskatt beroende på land

IFN: Rapport om arvsskatt