Vad är utmätning?

Utmätning

Utmätning är en juridisk process som innebär att Kronofogden tar en del av en skuldsatt persons tillgångar för att betala av dennes skulder. Denna åtgärd är ett resultat av att en skuld inte har betalats trots påminnelser och varningar, vilket leder till att borgenärerna ansöker om hjälp hos Kronofogden för att få tillbaka vad de … Läs mer