Vad är Gäld?

Gäld

Gäld är ett juridiskt begrepp som refererar till en individ eller organisations förpliktelse att betala tillbaka en skuld. Denna skuld kan vara i form av pengar, varor eller tjänster. Personen eller enheten som har skulden kallas gäldenär och är juridiskt bunden att uppfylla betalningsansvaret. Förståelsen av gäld är central för att navigera i ekonomiska transaktioner … Läs mer