Vad är en borgenär? Kreditgivarens roll

Borgenär

Att förstå vad en borgenär är, är centralt inom finansiella transaktioner och kredithantering. En borgenär är en individ eller entitet som har en fordran mot någon annan, som är känd som gäldenären. Detta innebär att gäldenären är skyldig borgenären pengar eller någon annan form av tillgångar. Borgenären kan vara en bank, ett kreditinstitut, en företag, … Läs mer