Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Skuldsanering: Att återställa din ekonomi

Skuldsanering är en lagstadgad process i Sverige som erbjuder en väg ut för individer som är djupt skuldsatta och inte har möjlighet att betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. Processen syftar till att ge personer en nystart genom att minska deras skuldbörda till en hanterbar nivå och i viss mån erbjuder den fullständig befrielse från vissa skulder. Med strikta kriterier och en formell ansökan måste individerna visa att de inte kan betala sina skulder innan de kan beviljas skuldsanering.

Ansökningsprocessen för skuldsanering handläggs av Kronofogden, där individen måste tillhandahålla omfattande dokumentation om sin ekonomiska situation. Om skuldsanering beviljas, fastställs en betalningsplan baserad på personens ekonomiska förmåga, vilket ofta innebär att man lever på en nivå som motsvarar existensminimum för att kunna uppfylla kraven i planen. Genomförandet av en skuldsanering sträcker sig vanligen över fem år, varefter den skuldsatta kan anses som skuldfri från de skulder som omfattats av saneringen.

  • Skuldsanering är en process för ekonomisk rehabilitering.
  • Ansökan och genomförandet av skuldsanering handläggs av Kronofogden.
  • Efter avslutad skuldsanering kan en person anses skuldfri.
Skuldsanering

Vad är skuldsanering

Skuldsanering hjälper individer som inte kan betala sina skulder att få ekonomisk återhämtning. Processen innebär juridiska steg för att minska eller eliminera skulder under vissa förutsättningar.

Skuldsaneringslagen

Skuldsaneringslagen är den juridiska grund som möjliggör skuldsanering i Sverige. Den reglerar hur individer som befinner sig i en ohållbar skuldsituation kan ansöka om att få sina skulder omstrukturerade eller avskrivna. Lagen syftar till att ge en ny ekonomisk start för de som är allvarligt skuldsatta.

Förutsättningar för skuldsanering

För att bli beviljad skuldsanering måste flera förutsättningar uppfyllas:

  • Individen kan inte betala sina skulder nu eller inom överskådlig framtid.
  • Skuldsanering är en sista utväg, och ansökande måste ha försökt alla andra alternativ för att ordna sina skulder.
  • Ansökan bedöms av Kronofogden, vilken beslutar om individen uppfyller kraven för skuldsanering.

Ett beviljande av skuldsanering innebär oftast att personen lever på existensminimum för en period, vanligtvis fem år, varefter eventuella restskulder kan komma att skrivas av.

Ansökningsprocessen

När man ansöker om skuldsanering är det centralt att förstå vilka dokument som krävs och hur ansökan sedan kommer att behandlas. En ordentligt genomförd ansökan kan påverka chanserna att få skuldsanering beviljad.

Ansökningshandlingar

För att påbörja en skuldsanering måste ansökaren samla in och fylla i nödvändiga handlingar. Det inkluderar en ifylld ansökningsblankett samt kompletterande dokument som styrker den ekonomiska situationen. Exempel på sådana dokument kan vara intyg om inkomster, en förteckning över skulder och tillgångar, samt uppgifter om nuvarande boendekostnader. Det är av yttersta vikt att all information som lämnas är korrekt och aktuell. Kompletta och tydliga uppgifter underlättar handläggning och bedömning av ansökan. Den som söker kan göra detta via en e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som är tillgänglig på Kronofogdens hemsida.

Behandling av ansökan

Efter att ansökan mottagits påbörjar ansvarig myndighet, oftast Kronofogden, en utredning för att avgöra om sökanden uppfyller kraven för skuldsanering. En handläggare går igenom ansökningens innehåll, inklusive de ekonomiska förhållandena och eventuella tidigare betalningsansträngningar. Om alla kriterier är uppfyllda fattar myndigheten ett beslut om att inleda skuldsanering. Beslutet inkluderar oftast en plan för hur och över vilken tidsperiod skuldbeläggningen ska minska, till exempel genom regelbundna månatliga betalningar. Information om hur ansökningen behandlas finns detaljerat beskrivet på Kronofogdens webbplats.

Genomförande av skuldsanering

När man godkänts för skuldsanering inleds processen att återfå kontroll över sin ekonomi. Det är ett strukturerat förfarande som innebär upprättande av en betalningsplan och definiering av vilka skulder som blir berörda.

Betalningsplan

Under en skuldsanering upprättas en betalningsplan som visar hur den skuldsatte ska betala sina skulder. Längden på denna plan är vanligen fem år, där betalningarna är anpassade efter den skuldsattes ekonomiska förhållanden. En välgrundad och genomförbar betalningsplan är kärnan i en skuldsaneringsprocess och avgörande för att gäldenären så småningom ska kunna bli skuldfri.

Skulder som omfattas

Inte alla skulder är berättigade för skuldsanering. En skuldsanering inkluderar typiskt:

  • Obetalade krediter och lån
  • Förfallna räkningar
  • Offentliga skatter och avgifter

Undantag kan gälla för böter och skulder på grund av brottsliga handlingar. Vid inledandet av en skuldsanering blir samtliga kvalificerade skulder föremål för planen, vilket innebär att inga nya fordringar kan läggas till efter att skuldsaneringen har börjat. Detta förhållande beskrivs i detalj i Skuldsaneringslagen.

Skuldsaneringens effekter

Skuldsanering är en process som påverkar den skuldsattes ekonomi och kreditvärdighet på flera avgörande sätt. Nedan följer en specificering av dessa effekter.

Kreditrestriktioner

Efter att en person har beviljats skuldsanering innebär det att vissa kreditrestriktioner införs. Under perioden för skuldsaneringen registreras personen hos kreditupplysningsföretagen, vilket resulterar i att det blir svårare eller omöjligt att ta nya lån eller att erhålla kredit. Detta beror på att betalningsanmärkningar ofta är ett resultat av skuldsaneringen. Trots att en framgångsrik skuldsanering kan rengöra kreditrapporten, är de initiala restriktionerna avsevärda.

Skuldbefrielse

Huvudsyftet med skuldsanering är att ge den skuldsatte en nystart genom skuldbefrielse. Under skuldsaneringsprocessen betalar personen en proportionerlig andel av sina skulder, baserat på sin ekonomiska förmåga. Efter fullgjord skuldsaneringsperiod har individerna inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringsplanen. Det innebär att de i princip blir skuldfria och kan börja om utan den tidigare skuldbördan.

Efter skuldsanering

Efter avslutad skuldsanering startar en ny fas för individen där fokus ligger på ekonomisk återhämtning och fortsatt stöd.

Återhämtning av ekonomi

Efter att skuldsaneringen är genomförd tar personens ekonomi sina första steg mot återhämtning. En betalningsanmärkning kan dock finnas kvar hos kreditupplysningsföretagen i upp till tre år från den dag skuldsaneringen avslutades. Detta kan påverka individens möjligheter att ta lån eller skaffa abonnemang. Det är viktigt att man skapar och följer en realistisk budget för att undvika ny skuldsättning.

Uppföljning och rådgivning

Det finns stöd och resurser för personer som har genomgått en skuldsanering. Kronofogdemyndigheten tillhandahåller rådgivning för att hjälpa individen att hantera sin ekonomi på ett hållbart sätt efter skuldsanering. Att hålla kontakten med rådgivare kan hjälpa personen att identifiera och utveckla strategier för långsiktig ekonomisk stabilitet.

Vanliga frågor

Vilka är för- och nackdelarna med att ansöka om skuldsanering?

Förutom möjligheten att få en nystart ekonomiskt, kan skuldsanering minska den psykiska bördan av skulder. Nackdelarna inkluderar en påverkan på kreditvärdigheten och begränsningar i den ekonomiska friheten under processens gång.

Hur kan en privatperson påbörja en skuldsanering?

En individs första steg mot skuldsanering börjar ofta med att kontakta en budget- och skuldrådgivare. Ansökan om skuldsanering görs sedan hos Kronofogden, som bedömer möjligheten till skuldsanering.

Är det möjligt för en pensionär att genomgå skuldsanering, och vilka specifika överväganden finns det?

Pensionärer kan ansöka om skuldsanering. Speciella överväganden inkluderar ofta deras ofta begränsade möjligheter att öka sin inkomst vilket kan påverka deras återbetalningsplan.

Vilka krav måste uppfyllas för att bli beviljad skuldsanering genom Kronofogden?

För att bli beviljad skuldsanering av Kronofogden måste man ha en varaktig betalningsoförmåga och har inte kunnat betala sina skulder inom överskådlig framtid.

Hur påverkar skuldsanering den månatliga disponibla inkomsten?

Under skuldsanering fastställs en betalningsplan som bestämmer vad man ska leva på varje månad. Överflödiga inkomster går till att betala av skulderna.

Blir man befriad från alla skulder efter avslutad skuldsanering?

Efter avslutad skuldsanering beviljas vanligtvis befrielse från de resterande skulderna. Det finns dock vissa skulder som inte omfattas av skuldsanering, exempelvis böter eller skulder till följd av brott.

Källor

Konsumentguiden: Så fungerar skuldsanering

Kronofogden: Ansökan om skuldsanering

Riksdagen: Skuldsaneringslagen