Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Olycksfallsförsäkring: Skydd vid personskador

Olycksfallsförsäkring är en typ av försäkring som erbjuder ekonomiskt skydd mot de oförutsedda konsekvenser som kan uppstå till följd av en olycka. Det kan handla om allt från mindre skador till de som kräver långvarig vård eller leder till bestående invaliditet. I Sverige finns olika typer av olycksfallsförsäkringar som kan anpassas efter individuella behov och livssituationer.

Omfattningen av en olycksfallsförsäkring kan variera beroende på vilket försäkringsbolag som man väljer och vilka tilläggsförsäkringar man eventuellt inkluderar. Vanligtvis täcker försäkringen medicinsk vård och rehabilitering, men den kan också ge ersättning vid inkomstbortfall eller vid bestående men. Försäkringens premie bestäms av flera faktorer, bland annat individens ålder, yrke och omfattningen av det skydd som önskas.

 • Olycksfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd vid olyckor.
 • Täckningen varierar mellan olika försäkringsalternativ.
 • Premien påverkas av ålder, yrke och försäkringens omfattning.
Olycksfallsförsäkring

Grundläggande om Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är en typ av försäkring som erbjuder ekonomiskt skydd vid personskador orsakade av olyckshändelser. De täcker skador som uppstår plötsligt och oväntat, såsom frakturer eller tandskador. Det är viktigt att notera att en olycksfalls- och sjukförsäkring inte endast begränsar sig till olycksfall, utan kan även omfatta sjukdomsskador.

Vilka situationer täcks vanligen av en olycksfallsförsäkring:

 • Olyckor i hemmet
 • Skador i samband med sport och fritidsaktiviteter
 • Olycksfall på arbetsplatsen (om inte täckt av arbetsgivarens försäkring)

En olycksfallsförsäkring aktiveras när den försäkrade har behov av vård eller har lidit av ekonomisk skada till följd av en olycka. Exempel på ersättningar som en olycksfallsförsäkring kan erbjuda inkluderar kostnader för vård och rehabilitering, ersättning för varaktig invaliditet, och kompensation för inkomstförlust under sjukfrånvaro.

Exempel på vad som inte täcks:

 • Sjukdomar som inte är direkt relaterade till en olyckshändelse
 • Skador som är självförvållade

Det är väsentligt att de som överväger en olycksfallsförsäkring noga granskar vilket skydd den erbjuder och undantagen som finns. Varje försäkring har sina egna villkor, och det är avgörande att förstå dessa för att välja ett adekvat skydd. Att ha en olycksfallsförsäkring kan vara en viktig del av din finansiella planering, speciellt för dig som deltar i aktiviteter med högre risk för skador.

Olycksfallsförsäkringens täckning

Olycksfallsförsäkringen erbjuder ekonomiskt skydd vid händelser som orsakar skada eller dödsfall. Den täcker kostnader relaterade till sjukvård, ersättning vid invaliditet, och ekonomiskt stöd till efterlevande vid dödsfall.

Sjukvårdskostnader

En olycksfallsförsäkring täcker kostnader för sjukvård som uppkommer till följd av en olycka. Det innefattar utgifter för läkarbesök, sjukhusvistelse, rehabilitering och nödvändiga mediciner. Många försäkringar betalar även för nödvändiga hjälpmedel som behövs under återhämtningen.

Invaliditet och bestående men

Om olyckan leder till permanent invaliditet eller bestående men, kan försäkringstagaren få ett engångsbelopp eller löpande ersättning. Storleken på ersättningen beräknas utifrån graden av invaliditet och hur den påverkar försäkringstagarens förmåga att arbeta.

Dödsfallstäckning

Vid dödsfall till följd av en olycka utbetalas en summa pengar till försäkringstagarens efterlevande. Detta bidrar till att mildra den ekonomiska bördan för familjemedlemmar genom att täcka kostnader som begravning och andra oförutsedda utgifter.

Typer av Olycksfallsförsäkringar

Olycksfallsförsäkringar är indelade i olika kategorier beroende på vem eller vilka som försäkras. De kan anpassas för individer, grupper eller specifikt för barn.

Individuell försäkring

Individuell olycksfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd för en person och aktiveras vid skador som resultat av olyckor. Ersättningar kan täcka sjukvårdskostnader, inkomstbortfall samt ersättning vid invaliditet och dödsfall. Denna försäkring kan tecknas av en enskild person som önskar ett skydd anpassat efter egna behov.

Kollektiv försäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring är avsedd för en större grupp människor, exempelvis anställda på en arbetsplats. Den fungerar som en gemensam försäkring som omfattar flera individer under samma villkor och erbjuder skydd vid olycksfall.

Barnolycksfallsförsäkring

Denna typ av försäkring är skräddarsydd för barn och ungdomar. Den syftar till att ge skydd vid olyckor som kan inträffa i skolan eller på fritiden. Barnolycksfallsförsäkringen ger ofta ett omfattande skydd och kan inkludera särskilda förmåner för barn.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar erbjuder ett djupare skydd och kompletterar grundskyddet i en olycksfallsförsäkring. De är avsedda att täcka specifika behov som kan uppstå efter en olycka.

Sjukhusvistelse

Vid en sjukhusvistelse till följd av en olycka kan tilläggsförsäkringen ge ekonomiskt stöd. Detta innebär ersättning för den inkomstförlust och de extra kostnader som kan uppstå då man är inlagd på sjukhus.

Rehabilitering

Efter en olycka kan rehabilitering vara nödvändig för återhämtning. Tilläggsförsäkringar kan täcka kostnader för fysisk rehabilitering, såsom sjukgymnastik eller andra behandlingsformer som krävs för att återfå funktion.

Krisstöd

Om en olycka leder till psykisk påfrestning kan tilläggsförsäkringen innefatta krisstöd. Detta stöd kan omfatta samtalsterapi hos legitimerad psykolog eller annan professionell hjälp.

Premieberäkning

Vid premieberäkning för en olycksfallsförsäkring är det fundamentalt att man beaktar flertalet faktorer som påverkar kostnaden. Några av dessa faktorer inkluderar:

 • Ålder och yrke: Ju äldre en person är, eller om personen är yrkesverksam inom ett riskfyllt arbete, desto högre är vanligtvis premien.
 • Omfattning: Väljs en försäkring med högre skyddsnivåer ökar även premien. Grader av täckning kan vara exempelvis bas, standard, och premium.
 • Självrisk: Försäkringar med högre självrisk brukar ha en lägre premie och vice versa.

Det är också relevant att notera att rabatter och bonusar kan appliceras utifrån individuella omständigheter eller val av betalningsfrekvens. Här är ett exempel på hur premieberäkningen kan påverkas av olika variabler:

FaktorPåverkan på Premien
Högre ålderÖkning
Riskfyllt yrkeÖkning
Större försäkringsbeloppÖkning
Högre självriskMinskning
Årlig betalningPotentiell rabatt

Premien är den kostnad som en individ betalar för att vara täckt av en försäkring. De personliga faktorerna spelar stor roll i denna beräkning. Ett annat aspekt att beakta är att olika försäkringsbolag kan definiera och beräkna premien något annorlunda. Därför är det avgörande för individer att jämföra alternativ och klarlägga vad som ingår i den föreslagna premien.

Ersättningsprocessen

När en person drabbas av ett olycksfall och vill göra anspråk på ersättning från sin olycksfallsförsäkring, börjar ersättningsprocessen. Processen involverar flera steg, som det är viktigt att förstå.

Steg 1: Anmälan av olycksfall
Den försäkrade måste snarast anmäla olycksfallet till sitt försäkringsbolag. Olika bolag har olika rutiner, men ofta krävs ett skadeanmälningsformulär som skall fyllas i med detaljer om olycksfallet och dess omständigheter.

Steg 2: Insamling av dokumentation
Dokument såsom:

 • Läkarintyg
 • Kvittens för sjukvårdskostnader
 • Polisrapporter
  Bör samlas in. Dessa handlingar styrker omständigheterna och underlättar bedömningen av ersättningsrätten.

Steg 3: Bedömning av ersättningsskyldighet
Efter inlämning av all nödvändig dokumentation utvärderar försäkringsbolaget skadan och dess påverkan på den försäkrade. Bedömningen baseras på de villkor som gäller för just den olycksfallsförsäkring som tecknats.

Steg 4: Beslut och utbetalning
Om ersättning beviljas, fattas ett beslut om ersättningens storlek och den försäkrade informeras. Därefter följer en utbetalning av det beräknade beloppet.

Det är viktigt att den försäkrade kontinuerligt håller kontakt med sitt försäkringsbolag genom hela processen för att säkerställa att alla nödvändiga steg och krav uppfylls för att ersättning ska kunna utbetalas.

Begränsningar och undantag

Olycksfallsförsäkringar har specifika begränsningar och undantag som konsumenter bör vara medvetna om. Det är avgörande att noggrant granska försäkringsvillkoren för att förstå vad som inte täcks under en sådan polis.

Vanliga undantag inkluderar:

 • Riskfyllda aktiviteter: Såsom off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden, vilka ofta inte täcks av försäkringen.
 • Skador som inte är olycksfall: Till exempel sjukdomar, förslitningar eller överansträngning.

Begränsningar kan inkludera:

 • Skador som inte uppkommit under försäkringsperioden; det vill säga, försäkringen måste ha varit i kraft när skadan skedde.
 • Skador till följd av förlossning, graviditet eller abort.

Det är viktigt att kunden läser igenom och sparar förköpsinformationen för att ha en klar bild av vad deras olycksfallsförsäkring täcker och vilka händelser som faller utanför försäkringens skydd.

Typ av UndantagExempel
AktiviteterOff-piståkning
FörslitningsskadorÖveransträngning
PeriodbaseratSkada utanför försäkringstid

Kunder bör kontakta sin försäkringsgivare om de har några frågor angående undantagen eller begränsningarna i deras olycksfallsförsäkring.

Tips vid val av Olycksfallsförsäkring

När man ska välja en olycksfallsförsäkring är det viktigt att noggrant överväga sina behov och jämföra olika alternativ. Följande är några punkter att tänka på:

 • Behovsanalys: En individ bör utvärdera sin livssituation, inklusive arbete, fritidsaktiviteter och familjeförhållanden. Detta bestämmer i vilken omfattning skydd behövs.
 • Omfattning: Det är centralt att förstå vad försäkringen täcker. Vissa försäkringar erbjuder ersättning för både bestående men och tillfällig arbetsoförmåga.
 • Jämför priser och villkor: Se till att jämföra olika försäkringars premiekostnader och villkor. Använd gärna jämförelsetjänster online för en överskådlig jämförelse.
 • Recensioner och Kundomdömen: Läs recensioner och kundomdömen för att få en uppfattning om försäkringsbolagets kundservice och hantering av ersättningsärenden.
PunktBeskrivning
SjälvriskKontrollera självrisknivåerna och hur de påverkar premien.
ErsättningsnivåerFörstå hur mycket du kan få i ersättning för olika typer av skador.
UteslutningarLäs det finstilta för att känna till vilka skador eller situationer som inte täcks av försäkringen.

Vanliga frågor

Vilka förmåner ingår vanligtvis i en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger vanligtvis ersättning vid plötsliga olyckor. Detta kan inkludera ersättning för medicinska kostnader, rehabilitering, och ekonomisk kompensation vid bestående men.

Hur skiljer sig prissättningen mellan olika försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringar?

Prissättningen för olycksfallsförsäkringar varierar mellan olika försäkringsbolag och baseras på faktorer som försäkringsbelopp, valda tillägg, försäkringstagarens ålder samt yrke.

Vad bör man tänka på när man jämför olycksfallsförsäkringar från olika försäkringsbolag?

När man jämför olycksfallsförsäkringar är det viktigt att titta på skyddets omfattning och vilka situationer som ersätts, vilka undantag som finns, samt självrisken.

I vilka situationer är en olycksfallsförsäkring särskilt viktig att ha?

En olycksfallsförsäkring är särskilt viktig att ha vid aktiviteter där risken för skador är högre, såsom vissa sporter eller fysiskt krävande yrken, men erbjuder även trygghet i vardagen.

Kan man få ersättning från olycksfallsförsäkring vid mindre skador eller är den enbart för allvarliga olyckor?

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning även för mindre skador, såsom mindre frakturer eller vrickningar, inte enbart för allvarliga olyckor.

Hur påverkas olycksfallsförsäkringen om man redan har en annan typ av försäkring som täcker olycksfall?

Om man redan har en försäkring som täcker olycksfall, såsom en sjuk- och olycksfallsförsäkring, kan olycksfallsförsäkringen fungera kompletterande och i vissa fall ge ersättning för skador som inte täcks av den andra försäkringen.

Källor

Konsumenternas: Olycksfallsförsäkring