Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Hemförsäkring: Guide för tryggare boende

Hemförsäkring är en av de mest grundläggande skyddsformerna för individer och familjer. Den täcker en bred palett av risker som kan drabba ett hem och dess innehav, från stöld och brand till personliga olycksfall och rättsskydd. Att teckna en hemförsäkring innebär att man kan få ekonomisk ersättning och hjälp att återställa det normala livet efter oväntade händelser som kan vara kostsamma eller på annat sätt svåra att hantera på egen hand.

Det finns olika typer av hemförsäkringar tillgängliga på marknaden, varav några är basnivåpaket medan andra är mer omfattande. Det viktiga för försäkringstagaren är att förstå vad de olika alternativen innebär och hur de kan anpassas efter den enskilda situationen. Priset på försäkringen kan variera beroende på flera faktorer, inklusive bostadens storlek, belägenhet och det personliga skyddsbehovet. En regelbunden översyn av försäkringsavtalet rekommenderas för att hålla skyddet aktuellt och anpassat efter eventuellt förändrade livsomständigheter.

 • Hemförsäkring erbjuder ekonomiskt skydd och stöd vid oväntade händelser.
 • Det finns flera olika typer av hemförsäkringar som kan anpassas efter individuella behov.
 • Regelbundna översyner av hemförsäkringen säkerställer aktuellt och tillräckligt skydd.
Hemförsäkring

Vad är hemförsäkring?

En hemförsäkring är en form av skydd som ger ekonomisk trygghet till individer och deras hem. Den täcker skador eller förluster på egendom och personliga tillhörigheter som kan uppstå på grund av en rad oförutsedda händelser såsom brand, vattenskador eller inbrott. Denna försäkring erbjuder även personligt skydd som inkluderar reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

Typiska komponenter i en hemförsäkring kan inkludera:

 • Egendomsskydd: Ger ersättning vid skador på hemmets struktur och fasta inredning.
 • Lösegendomsskydd: Skyddar personliga tillhörigheter såsom möbler, elektronik och kläder.
 • Ansvarsskydd: Skyddar försäkringstagaren om denne blir skyldig att ersätta någon annans skador.
 • Rättsskydd: Ersätter vissa kostnader i samband med juridiska tvister.
 • Reseskydd: Ger skydd vid till exempel sjukdom eller olycka under resa.

Hemförsäkringens omfattning kan variera beroende på försäkringsbolaget och de specifika behoven hos försäkringstagaren. De flesta hemförsäkringar innehåller ett grundläggande skydd, men det går ofta att komplettera med olika tilläggsförsäkringar för att få ett utökat skydd. Det är viktigt för individer att regelbundet granska och anpassa sin hemförsäkring för att säkerställa att den möter deras aktuella behov.

Mer detaljerad information om vad en hemförsäkring vanligtvis täcker finns tillgänglig via organisationer som Konsumenternas, som belyser basskyddet och tillvalen inom hemförsäkringar.

Olika typer av hemförsäkringar

I Sverige varierar hemförsäkringar beroende på boendeform. De anpassas för att möta de specifika riskerna och behoven hos varje typ av bostad.

Bostadsrätt

En bostadsrättsförsäkring skräddarsys för bostadsrättsinnehavare. Den kombinerar skydd för det privata hemmet med en del av fastigheten som innehavaren är ansvarig för.

Hyresrätt

Den som bor i hyresrätt behöver en försäkring som täcker personliga tillhörigheter samt ansvarsskydd. Hyresgästens försäkringen skyddar mot skador inne i lägenheten, och hos hemförsäkringar för hyresrätter kan man oftast välja tillägg som passar individuella behov.

Villa

Villaförsäkringen är ofta den mest omfattande och tar hänsyn till såväl huset som dess tomt. Den täcker vanligen allt från byggnadsskador till trädgårdsutrustning.

Viktiga moment i hemförsäkring

I en hemförsäkring ingår flera viktiga delar som tillsammans utgör ett omfattande skyddsnät för bostadsägare och deras egendom.

Egendomsskydd

Egendomsskyddet erbjuder ekonomisk ersättning vid skador eller förlust av personliga tillhörigheter orsakade av brand, vattenskador, stöld och andra oförutsedda händelser som kan drabba en individs hem. Detta skydd är grundpelaren i en hemförsäkring och täcker oftast alla som är folkbokförda på adressen.

Ansvarsförsäkring

Med ansvarsförsäkring skyddas policyinnehavaren finansiellt om hen orsakar skada på annan person eller dennes egendom och blir skyldig att ersätta dessa skador. Det är en oumbärlig del av hemförsäkringen som hjälper till att hantera de ekonomiska konsekvenserna av oavsiktliga skador.

Rättsskydd

Rättsskyddet är en del av hemförsäkringen som kan täcka kostnader för juridiskt ombud, till exempel en advokat, om policyinnehavaren hamnar i en rättslig tvist. Det ger stöd och ekonomisk hjälp för att täcka rättegångskostnader till en viss gräns.

Överfallsskydd

Överfallsskydd ger ersättning till den försäkrade vid fysiska skador som uppstått som följd av ett överfall eller misshandel. Det är en ytterligare komponent för att erbjuda trygghet och kunna hantera de eventuella medicinska kostnader som kan uppkomma efter en sådan händelse.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar erbjuder möjligheten att utöka skyddet utöver den vanliga hemförsäkringen. De anpassas efter individuella behov och kan ge ett mer heltäckande skydd för olika situationer.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring, även känd som drulleförsäkring, täcker oförutsedda skador som kan uppstå genom vardagliga olyckor. Detta innefattar skador som inte täcks av grundskyddet i en hemförsäkring, exempelvis en mobiltelefon som tappas i golvet eller en dator som spills över med vätska.

Drulleförsäkring

Drulleförsäkring är en form av allriskförsäkring vilken specifikt skyddar mot skador orsakade av användarens egna misstag. Den kan ge ersättning för saker som går sönder eller förstörs genom klantighet, exempelvis en kamera som ramlar ner från ett bord.

Reseförsäkring

Reseförsäkring är en tilläggsförsäkring som ofta ingår i hemförsäkringar men kan även förbättras ytterligare. Den skyddar under resor och kan inkludera allt från förseningar och avbokningar till sjukvårdskostnader och förlust av bagage under resans gång.

Prissättning av hemförsäkring

Priset på en hemförsäkring påverkas av flera faktorer. Bland de mest betydande är platsen för bostaden, storleken på boendet, och värdet på de försäkrade tillhörigheterna.

 • Geografiskt område: Vissa områden anses ha högre risk för skador eller stöld och detta återspeglas i premien.
 • Bostadstyp: Är det en lägenhet, villa eller ett radhus? Större bostäder kan innebära en högre kostnad.
 • Egendomens värde: Högre värde på egendom kan leda till en högre premie för att täcka potentiella skador eller förluster.

Individuella faktorer inkluderar säkerhetsåtgärder, såsom larm och lås, som kan minska premien. Dessutom avgör försäkringstagarens personliga krav och tillval som allriskförsäkring eller reseskydd prissättningen.

FaktorPåverkan på Pris
BostadsplatsHög/Medel/Låg
BostadstypStor/Mindre storlek
Egendomens värdeHögre/Lägre värde
SäkerhetsåtgärderReducerar ökar kostnad
Personliga TillvalÖkar kostnad

Den årliga kostnaden för en hemförsäkring kan starta på ungefär 1500 SEK och öka beroende på individuella behov. Det är viktigt att du granskar vilket skydd som erbjuds och vilket pris som är rimligt för dennes situation och bostad.

Teckna hemförsäkring

Vid tecknande av en hemförsäkring bör konsumenten noggrant överväga sina behov och jämföra olika försäkringars täckning och pris. Det är viktigt att man väljer en hemförsäkring som överensstämmer med den egna livssituationen, oavsett om man bor i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

 • Prisjämförelser kan göras via försäkringsbolagens webbplatser för att hitta den mest fördelaktiga försäkringen.
 • Ett direkttecknande av hemförsäkringen går ofta att genomföra online, vilket innebär en enkel och smidig process.

När man tecknar en hemförsäkring bör man se till att den inkluderar:

 1. Skydd för egendom inom bostaden.
 2. Skydd för person mot olycksfall och skador.
 3. Reseskydd som kan vara särskilt viktigt för de som reser frekvent.

För villaägare kan det vara relevant att hemförsäkringen även omfattar själva byggnaden och tomten den står på. Det finns bolag som erbjuder villahemförsäkringar som kombinerar villaförsäkring med hemförsäkring.

Vad påverkar omfattningen?

Flera faktorer kan påverka omfattningen av en hemförsäkring. Det är viktigt att förstå dessa för att kunna teckna en försäkring som passar det specifika behovet.

Placering av Bostaden:

 • Bostäder belägna i områden med högre risk för skador, som översvämningar eller skogsbränder, kan ha en påverkan på försäkringsomfattningen.

Bostadens Värde:

 • Värdet på bostaden och dess innehåll är avgörande. Högre värde kan innebära en större försäkringspremie då det tenderar att innebära högre ersättningskostnader vid skada.

Val av Skyddsnivå:

 • Grundskyddet inkluderar vanligtvis skydd för egendom, ansvar och rättsskydd.
 • Tilläggsförsäkringar kan vara aktuella för särskilda värdeföremål eller extra reseskydd.

Egendomens Karaktär:

 • Speciella egendomstyper som konst eller värdefulla samlingar kan kräva särskilt anpassade försäkringslösningar.

Självrisk:

 • Självrisken, det vill säga den del av en eventuell skada som försäkringstagaren själv står för, är en viktig del av försäkringsavtalet och påverkar både priset och omfattningen.

Noggrann jämförelse och förståelse för dessa faktorer är avgörande vid val av en hemförsäkring. Det rekommenderas ofta att man tar professionell hjälp för att skräddarsy sin försäkring utifrån dessa parametrar.

Gör anspråk på försäkring

När man upplever en skada eller förlust är det viktigt att veta hur man korrekt anmäler detta till sitt försäkringsbolag och förstår den efterföljande skaderegleringsprocessen för att göra anspråk på sin hemförsäkring.

Anmäla en skada

En skadanmälan bör göras snarast efter att man upptäckt skadan. Det är avgörande att dokumentera skadan noggrant, vilket inkluderar att ta bilder och samla in eventuella kvitton eller andra relevanta bevis som stödjer anmälan.

Skaderegleringsprocessen

Efter att en skadanmälan har mottagits av försäkringsbolaget inleds en skaderegleringsprocess. Under denna process kan försäkringsbolaget begära ytterligare information eller besiktning av skadan. Försäkringsbolaget utvärderar sedan omständigheterna kring skadan och i vilken utsträckning den är täckt av den aktuella hemförsäkringspolicyn. Information om begränsningar och undantag som kan påverka ersättning bör man vara medveten om, vilket framgår av en jämförelse av olika hemförsäkringar. Ersättningsbelopp och tidsramar för utfästelsen varierar beroende på försäkringsbolag och den specifika policyn som innehas.

Uppdatering av försäkringsskyddet

Vid livsförändringar är det viktigt att se över och uppdatera sin hemförsäkring. Det kan handla om allt från renoveringar i hemmet till att man skaffar sig ett säkerhetssystem. Förändringarna kan påverka försäkringspremien samt vilket skydd man behöver. I tillfälle av en renovering kan till exempel försäkringsvärdet öka, vilket bör återspeglas i policyn.

Det är också viktigt att man vid en flytt ser över sin hemförsäkring. Flyttar man till en större bostad eller till en villa kan det vara aktuellt att ändra från en bostadsrättförsäkring till en villaförsäkring. För den som redan har en försäkring kan det vara enkelt att ändra adressen online. Hos vissa försäkringsbolag, som If, kan man ändra sin hemförsäkring vid flytt till en ny bostad utan att säga upp den befintliga försäkringen.

En komponent i försäkringsskyddet som ofta ingår är reseskydd, vilket kan vara särskilt relevant att granska om man planerar att resa. Detta skydd kan till exempel täcka vårdkostnader vid sjukdom eller olycka utomlands.

Sammanfattning:

 1. Livsförändringar kräver uppdatering av hemförsäkringen.
 2. Ökad bostadsyta kan innebära behovet av en uppgraderad försäkring.
 3. Flytt kan hanteras enkelt online, utan att försäkringen behöver sägas upp.
 4. Reseskydd är en viktig del av många hemförsäkringar.

Vanliga frågor

Hur jämför jag priser och täckning mellan olika hemförsäkringsbolag?

Priser och täckning varierar mellan försäkringsbolag. Det är viktigt att samla information från flera bolag, använda sig av oberoende jämförelsesidor och granska vad som faktiskt ingår i försäkringen.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för en hemförsäkring?

Faktorer som påverkar kostnaden inkluderar bostadens storlek, placering, typ av bostad, självriskens storlek och försäkringens omfattning. Det är också viktigt att se om det finns säkerhetsrabatter.

Vad täcker en standardhemförsäkring?

En standardhemförsäkring inkluderar vanligtvis skydd mot brand, vattenskada, inbrott, rättsskydd samt reseskydd. Dock kan innehållet variera, och det är avgörande att förstå vilket skydd som erbjuds och vad policyn faktiskt täcker.

Är det möjligt att få rabatt på hemförsäkringen som student?

Ofta erbjuder försäkringsbolagen speciella studentrabatter eller anpassade försäkringar till ett reducerat pris för studenter.

Hur skiljer sig hemförsäkring för en hyresrätt jämfört med en bostadsrätt?

Skillnaden mellan hemförsäkring för en hyresrätt och en bostadsrätt ligger främst i tillägget av bostadsrättstillägg, som täcker skador på själva bostadsrättslägenheten, till skillnad från endast lösöret i en hyresrätt.

Källor

Konsumenternas: Vad ingår i en hemförsäkring?