Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Amortering: Grunden för en trygg bostadsfinansiering

Amortering är en central aspekt när det gäller hanteringen av lån och skulder. Det refererar till processen där låntagaren betalar av på låneskulden med regelbundna betalningar över tid. Vanligtvis består varje betalningstillfälle av en del ränta och en del amortering, där amorteringsdelen innebär att det utestående lånebeloppet minskar. Ett amorteringsschema specificerar hur mycket av varje betalning som går till ränta jämfört med amortering, samt hur lång tid det kommer att ta att betala av lånet helt.

I Sverige styr amorteringskravet hur mycket man behöver amortera på sitt bolån, beroende på lånebeloppets storlek i förhållande till bostadens värde och låntagarens ekonomiska förhållanden. Det kan finnas möjligheter att göra extra amorteringar, vilket snabbar på återbetalningen och minskar de totala räntekostnaderna över tid. Därutöver finns amorteringsfria lån, där man under en överenskommen period endast betalar ränta, men detta kan innebära högre total kostnad i längden då skulden inte minskar.

 • Amortering är regelbundna betalningar som minskar det utestående lånebeloppet.
 • Amorteringskrav definierar hur mycket som måste betalas av på ett bolån i Sverige.
 • Extra amorteringar kan påskynda skuldnedgång och minska totala räntekostnader.
Amortering

Grundläggande om amortering

Amortering är processen för återbetalning av utestående skuld över tid. En låntagare amorterar ett lån genom att göra regelbundna betalningar, vilka vanligtvis är månatliga och innehåller både ränta och avbetalning på lånebeloppet.

I Sverige, bestäms amorteringskraven av Finansinspektionen. Exempelvis måste bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde amorteras med minst 2 procent av lånebeloppet per år. Detta är för att förhindra överbelåning och skydda ekonomin.

BelåningsgradAmorteringskrav
Över 70%Minst 2% per år
Mellan 50% och 70%Minst 1% per år
Under 50%Amorteringsfritt

Amortering minskar låntagarens skuldkvot över tid och därmed den totala räntekostnaden. Till skillnad från endast räntebetalningar, vilka inte minskar det lånat kapitalet, innebär amorteringsbetalningar att varje inbetalning minskar den totala skulden som skall återbetalas.

Det finns olika typer av amorteringsstrukturer, som annuitetslån där betalningarna är lika över lånets löptid, och rak amortering där betalningen främst innebär att man betalar av på lånebeloppet i början.

För att minska sina amorteringskrav kan låntagaren genomföra en omvärdering av bostaden, vilket kanske leder till en lägre belåningsgrad och därmed lägre amorteringar. Det är viktigt för låntagare att förstå sin amorteringssituation för att kunna planera sin ekonomi på bästa sätt.

Amorteringskravet

Amorteringskravet i Sverige är en regel som ställer krav på amortering av bolån beroende på lånets storlek i förhållande till bostadens värde, även känt som belåningsgraden. Reglerna syftar till att stärka den finansiella stabiliteten och minska hushållens skuldkvoter.

 • Belåningsgrad över 70%: Husägare måste amortera minst 2% av det totala lånebeloppet per år.
 • Belåningsgrad mellan 50-70%: En amortering på minst 1% per år krävs.
 • Belåningsgrad under 50%: Det finns inget amorteringskrav, såvida inte banken ställer ett sådant.

Därtill infördes en regel som behandlar hushåll med höga skuldkvoter. Om en låntagares skuldkvot överstiger 4,5 gånger den årliga inkomsten före skatt, krävs en extra amortering på 1% utöver det grundläggande amorteringskravet.

Reglerna har anpassats över tid, och det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar som kan påverka ens bolån. Amorteringskravet infördes för att motverka överlåning och för att minska riskerna i det finansiella systemet. Bankerna har ett ansvar att informera låntagarna om dessa krav.

Amorteringsbeloppets Beräkning

Beräkningsprocessen för amorteringsbeloppet är en kritisk del av lånhanteringen. Det bestämmer hur mycket som regelbundet ska betalas av på skulden.

Beräkningsmetoder

Det finns två huvudsakliga metoder för att beräkna amorteringsbeloppet: rak amortering och annuitetsamortering. Vid rak amortering betalas ett fast belopp av på lånet varje månad, oberoende av räntekostnaden. Annuitetsamortering innebär istället att den totala månadskostnaden, inklusive ränta, är konstant genom hela återbetalningstiden, vilket resulterar i en minskande amortering över tid.

Procentandel av Lånebeloppet

Vid fastställande av amorteringsbeloppet kan en fast procentandel av det totala lånebeloppet användas. Till exempel kan den årliga amorteringen för vissa lån vara baserad på en förutbestämd procentandel av lånebeloppet, som krävs enligt tillämpliga amorteringskrav. Procentandelen kan variera beroende på faktorer såsom låntagarens inkomst, storleken på lånet, och lånets villkor.

Amorteringsplanen

En amorteringsplan är ett strukturerat schema som beskriver hur ett bolån ska betalas tillbaka över tid. Planen specificerar de regelbundna betalningar som måste göras och delar upp dem i två huvudelement:

 • Amortering: Avbetalningen på själva lånebeloppet.
 • Ränta: Kostnaden för att låna pengarna.

Amorteringsplanens huvudsakliga syfte är att tydliggöra för låntagaren hur varje inbetalning påverkar lånebeloppets storlek. Över tid, med varje amortering, minskar låntagarens skuld till banken.

För att underlätta förståelsen, här är ett exempel på hur en amorteringsplan kan se ut:

MånadAmorteringRäntaTotal månadskostnad
11000 kr500 kr1500 kr
21000 kr495 kr1495 kr
3601000 kr50 kr1050 kr

Vid början av låneperioden utgör räntekostnaden en större del av den totala betalningen, men den minskar successivt i takt med att lånebeloppet blir mindre.

I Sverige måste låntagaren följa Finansinspektionens amorteringskrav, som beräknas baserat på lånebeloppet i förhållande till bostadens värde och låntagarens inkomst.

 • För bolån över 70 procent av bostadens värde ska minst 2 procent av det totala lånebeloppet amorteras årligen.
 • Om belåningsgraden är mellan 50 och 70 procent är kravet minst 1 procent per år.

Extra amortering

När en låntagare gör en extra amortering, innebär det att de betalar mer än den ordinarie amorteringen för sitt lån. Det primära syftet med en extra amortering är att minska det totala lånebeloppet snabbare och därmed minska de totala räntekostnaderna över tid.

Extra amortering kan ske på olika sätt:

 • Engångsbelopp: Låntagaren gör en större betalning utöver det vanliga betalningsschemat.
 • Ökade månadsbetalningar: Låntagaren höjer sin regelbundna betalning.

Fördelarna med extra amortering inkluderar:

 • Minskade räntekostnader: Ju snabbare lånet betalas av, desto mindre ränta betalas totalt.
 • Ökad ekonomisk frihet: Ett minskat skuldbelopp kan leda till ökad ekonomisk frihet på lång sikt.

Dock kan vissa lån ha villkor som begränsar eller förbjuder extra amorteringar, eller som innehåller avgifter för att göra dem. Det är viktigt att granska låneavtalet noggrant innan man bestämmer sig för att göra en extra amortering. För vissa bundna lån kan en ränteskillnadsersättning krävas vid extra amortering.

Det är rekommenderat att konsultera med en finansiell rådgivare för att utvärdera om extra amortering är lämplig i den enskilda situationen och för att förstå alla potentiella kostnader och besparingar relaterade till extra amortering på just ditt lån.

Amorteringsfria lån

Amorteringsfria lån tillåter låntagare att under en begränsad period betala endast räntekostnaden på ett lån, utan att amortera på lånebeloppet. Amorteringsfrihet kan beviljas av banker under vissa omständigheter. Det är viktigt att notera att även om ett lån är amorteringsfritt, ackumuleras fortfarande räntekostnaderna över tiden.

När kan man ha ett amorteringsfritt lån?

 • Under en tillfällig period: Banker kan erbjuda amorteringsfrihet temporärt, exempelvis efter att en bostad är köpt eller vid ekonomiska svårigheter.
 • Vid överenskommelse med banken: En låntagare måste komma överens med sin bank om amorteringsfria perioder, och banken bedömer varje enskild situation.

För- och nackdelar

 • Fördelar: Minskade månadskostnader och ökad ekonomisk flexibilitet.
 • Nackdelar: Längre tid att betala tillbaka lånet och en potentiellt högre total lånekostnad.

För personer som tillfälligt behöver minskade utgifter kan amorteringsfria lån vara en hjälp, men det är viktigt att de förstår konsekvenserna av ett sådant beslut. Information om villkor och möjligheter för amorteringsfria perioder är något som konsumenter kan få vid samråd med sin bank.

Amortering och skatter

När individer amorterar på sina bolån påverkar det deras skatte situation. Amortering innebär att man betalar av på lånet och därmed minskar skulden över tid. Detta påverkar inte direkt skatteplikten, eftersom amorteringar inte är avdragsgilla. Räntan på bolånet däremot, kan ge rätt till ränteavdrag vilket minskar den skattepliktiga inkomsten.

Tabellen nedan visar hur amorteringskraven förändras baserat på lånebeloppet i förhållande till bostadens värde och årsinkomst:

BelåningsgradAmorteringskrav
≤ 50%Inget krav
> 50% – 70%1% per år
> 70% – 85%2% per år
> 85%3% per år

Om lånet är större än 4,5 gånger årsinkomsten före skatt, tillkommer ytterligare 1 procentenhet i amorteringskrav. Denna regel syftar till att minska hushållens skuldkvoter och skapa en tryggare privatekonomi.

Det är viktigt för låntagare att vara medvetna om att skatteregler och amorteringskrav kan förändras. Svenska myndigheter, såsom Finansinspektionen, ger uppdaterad information om dessa regelverk. Regelbundna kontroller av dessa källor rekommenderas för att hålla sig ajour med aktuella bestämmelser.

Omläggning av lån och amortering

Vid en omläggning av lån innebär det att låntagaren väljer att omstrukturera befintligt lån. Detta kan ske av flera anledningar, till exempel för att få en lägre ränta, förkorta eller förlänga återbetalningstiden, eller ändra från bunden till rörlig ränta.

Effekter av amortering på ett lån efter en omläggning kan variera. Ett nytt amorteringsschema upprättas och den totala kostnaden för lånet kan påverkas. Med lägre månadskostnader kan det innebära långsammare nedbetalning av lånebeloppet, medan högre månadsbetalningar kan minska lånet snabbare och därmed minimera den totala räntekostnaden.

En annan faktor som påverkar är amorteringskravet. I Sverige måste låntagare med en belåningsgrad över 70% amortera 2% per år och de med en belåningsgrad mellan 50% och 70% amortera 1% per år. Vid omläggnings tillfället kan låntagarens amorteringskrav förändras.

Följande är kritiska överväganden vid omläggning av lån:

 • Belåningsgrad: Bestämmer amorteringskravet och kan förändras.
 • Ränta: En viktig faktor som påverkar både månadskostnad och total lånekostnad.
 • Återbetalningstid: Längre tid kan sänka månadskostnaden men öka total kostnad.

Vanliga frågor

Vilka är nackdelarna med att amortera på lånet?

Amortering säkerställer att lånet betalas tillbaka inom avtalad tid men kan också minska den månatliga disponibla inkomsten. Det kan begränsa ekonomisk flexibilitet, speciellt om låntagaren har behov av likviditet för andra utgifter.

Hur kan man räkna ut amorteringsbeloppet?

Amorteringsbeloppet beräknas vanligtvis som en procentandel av lånebeloppet, vilken kan variera beroende på belåningsgraden och låntagarens ekonomiska situation.

Är det möjligt att minska amorteringsbeloppet på ett bundet lån?

För att minska amorteringsbeloppet på ett bundet lån krävs det ofta att man omförhandlar villkoren med långivaren eller uppfyller vissa kriterier för att beviljas en amorteringsfri period eller amorteringslättnad.

Vad är skillnaden mellan amortering och ränta?

Amortering är det belopp som betalas för att till slut helt återbetala lånet, medan räntan är kostnaden för att låna pengarna. Räntan betalas som ett tillägg till amorteringsbeloppet till långivaren för att de tillhandahåller lånet.

Hur mycket bör man amortera varje månad?

Det månatliga amorteringsbeloppet beror på låneavtalet, lånebeloppet och amorteringsplanen. I Sverige finns det miniminivåer för amortering baserat på bolånets storlek i förhållande till bostadens värde och låntagarens inkomst.

Är det möjligt att pausa amorteringar och under vilka omständigheter?

Ja, det är möjligt att pausa amorteringar under vissa omständigheter, som till exempel ekonomisk påfrestning, arbetslöshet eller sjukdom. Långivaren kan då tillfälligt bevilja en amorteringsfri period, men specifika kriterier för detta varierar mellan olika långivare.

Källor

Finansinspektionen: Föreskrifter om amorteringskrav

Boupplysningen: Amorteringskravet