Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Vad är en skuld?

En skuld uppstår när en person eller organisation är skyldig pengar till en annan part, och det finns en överenskommelse om återbetalning. På ett grundläggande plan representerar en skuld ett penningvärde som ska betalas tillbaka, ibland med tillägg av ränta, beroende på de villkor som avtalats mellan den skuldsatte (gäldenären) och den som lånat ut pengarna (borgenären). Skulder kommer i olika former, från lån och krediter till obetalda fakturor eller underförstådda förbindelser.

Hantering och återbetalning av skulder är en viktig del av både personlig och affärsmässig ekonomi. Korrekt hantering av skulder säkerställer finansiell stabilitet och undviker de negativa konsekvenser som kan uppstå om skulder lämnas obetalda. Att förebygga skulder genom goda ekonomiska vanor och planering är avgörande för att upprätthålla en sund ekonomisk situation.

 • Skuld innebär en förpliktelse att återbetala pengar till en annan part.
 • Hantering av skulder är avgörande för ekonomisk stabilitet.
 • Förebyggande av skulder bidrar till bättre ekonomiska vanor och planering.
Skuld

Grundläggande definition av skuld

Inom ekonomi och juridik representerar skuld en förpliktelse, vanligtvis i form av pengar, som den ena parten är skyldig den andra.

Juridisk betydelse

Från en juridisk synvinkel utgör skuld en legal låneförbindelse mellan två parter: gäldenären och borgenären. Denna förpliktelse uppstår genom ett avtal där gäldenären förbinder sig att återbetala det lånte beloppet till borgenären, ofta inklusive ränta.

Ekonomisk definition

I ekonomiska sammanhang betraktas skuld som en befintlig förpliktelse för ett företag eller en individ att åstadkomma ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. Skulder kan klassificeras som kortsiktiga eller långsiktiga beroende på när de förväntas betalas tillbaka.

Typer av skuld

I vår diskussion om skulder är det viktigt att förstå de olika typerna som existerar. Vi differentierar vanligtvis skulder baserat på säkerhet, syfte och vem fordringsägaren är.

Säkerställd skuld

Säkerställda skulder är de där borgenären har en form av säkerhet, som en pant i fast egendom eller andra tillgångar. Om gäldenären inte klarar av att betala skulden, har borgenären rätt att ta kontroll över säkerheten för att täcka skulden. Ett exempel på detta är en bolåneskuld där gäldenärens hem fungerar som pant.

Osäker skuld

Osäkrade skulder har ingen specifik säkerhet bakom sig. Kreditkortsskulder är ett typexempel; de är baserade på gäldenärens kreditvärdighet snarare än fysiska tillgångar. Om gäldenären inte kan betala tillbaka en osäker skuld, har borgenären få eller inga tillgångar att göra anspråk på.

Privata lån

Privata lån tas upp från banker, kreditinstitut eller privatpersoner och används ofta för konsumtion eller mindre investeringar. De kan vara både säkerställda och osäkrade, där långivare baserat på gäldenärens situation och behov villkorsätter lånen.

Statsskuld

Statsskuld är den skuld som en nationell regering har. Den kan komma från interna eller externa långivare och handlas ofta på världens finansmarknader. Statsskulder är oftast långfristiga åtaganden och spelar en stor roll i det globala ekonomiska systemet.

Hantering av skuld

Hantera skulder effektivt är avgörande för att bibehålla en stabil ekonomisk situation. Vi går igenom tre kärnstrategier för skuldlättnad: skuldkonsolidering, skuldsanering och att upprätta en betalningsplan.

Skuldkonsolidering

Skuldkonsolidering innebär att samla flera högkostnadsskulder till en enda skuld med lägre ränta. Detta kan förenkla vår betalningsprocess och potentiellt sänka den totala månadskostnaden. Genom att konsolidera våra skulder hos en kreditgivare kan vi få en bättre överblick och hantera våra åtaganden mer effektivt.

Skuldsanering

Skuldsanering är en juridisk process som syftar till att ge oss som är överbelastade av skulder en möjlighet till en nystart. Genom att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden, kan vi under vissa förutsättningar få våra skulder avskrivna eller minska betalningsbeloppet under en begränsad tidsperiod. Processen är noggrann och kräver att vi uppfyller specifika villkor.

Betalningsplan

Att utveckla en betalningsplan är ett konkret sätt att ta kontroll över våra skulder. Denna plan börjar med att vi listar alla våra skulder och inkomster för att få en klar bild av vår finansiella situation. Därefter prioriterar vi våra skulder, vanligtvis genom att betala av de med högst ränta först, och skapar en tidsinställd plan för återbetalning som vi kan följa. Att hålla sig till planen kan hjälpa oss att gradvis minska våra skulder och undvika ytterligare finansiella svårigheter.

Konsekvenser av obetald skuld

När vi inte betalar våra skulder i tid kan det leda till allvarliga konsekenser för vår ekonomiska och juridiska situation.

Kreditbetyg

Om vi har en obetald skuld, är en av de första konsekvenserna en negativ påverkan på vårt kreditbetyg. Ett lågt kreditbetyg kan göra det svårare för oss att få lån i framtiden, och det kan även resultera i högre räntor. Vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden?

Rättsliga åtgärder

Om vi inte hanterar en obetald skuld kan sökanden ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket kan leda till rättsliga åtgärder. Det kan inkludera utmätning av lön eller egendom för att täcka skulden.

Inkassoförfaranden

Om vi inte betalar våra fakturor kommer de flesta företag att skicka skulden till inkasso. Inkassoföretaget kommer sedan att försöka driva in skulden, vilket kan medföra ytterligare avgifter och räntor. Om skulden fortfarande inte betalas kan den sluta hos Kronofogden.

Förebyggande av skulder

För att effektivt hantera och minska risken för skulder är det väsentligt att vi implementerar strategier som stärker vår ekonomiska stabilitet. Detta inkluderar konkreta metoder såsom budgetering, upprättande av en nödfond eller buffert och genomtänkt finansiell planering.

Budgetering

En grundsten i vår ekonomiska planering är att hålla en noggrann budget. Det innebär att vi detaljerat håller koll på alla inkomster och utgifter för att skapa en balans som hindrar överutgifter. Genom att:

 • Kategorisera våra utgifter (t.ex. mat, hyra, fritidsaktiviteter)
 • Sätta gränser för varje kategori
 • Återkommande granska vår budget och justera vid behov

skapar vi ett ramverk som hjälper oss att leva inom våra medel och undvika skuldsättning.

Nödfond

Att etablera en nödfond är avgörande för att skydda oss mot ekonomiska nödlägen som kan leda till skulder. En effektiv nödfond bör täcka minst tre till sex månaders levnadskostnader och hjälper oss att hålla oss borta från att behöva ta nya lån vid oväntade utgifter. Vi bör regelbundet:

 • Bidra till fonden
 • Revidera storleken på fonden baserat på förändringar i vår ekonomiska situation

Finansiell planering

Långsiktig finansiell planering innefattar att sätta upp realistiska ekonomiska mål och skapa en strategi för att nå dem. Detta inkluderar att:

 • Investera i kunskap om privatekonomi
 • Använda försiktighetsprincipen vid kreditering och lån
 • Tänka på framtiden genom att spara och investera smart

Vanliga frågor

Hur definieras långfristiga skulder inom företagsekonomi?

Långfristiga skulder inom företagsekonomi är skulder som ska betalas tillbaka över en period längre än ett år. Dessa inkluderar ofta lån från banken, obligationer och leasingavtal.

Vilka är vanliga exempel på kortfristiga skulder?

Kortfristiga skulder innefattar sådana som ska regleras inom ett år, som leverantörsskulder, kortfristiga lån och skatter som ännu inte betalats.

På vilka sätt kan skuldsanering hjälpa en person med ekonomiska svårigheter?

Skuldsanering kan ge andrum genom att minska den totala skuldbördan, ge längre återbetalningstider och ibland även avskriva en del av skulderna, vilket gör det lättare för personen att återhämta sig finansiellt.

Hur skiljer sig ett snabblån från andra typer av lån?

Ett snabblån skiljer sig från andra lån genom dess karakteristiska kortsiktighet och höga ränta, samt att det ofta kan erhållas utan säkerhet och med minimal prövning av låntagarens ekonomi.

Är ett lån från en bank betraktat som en skuld och i så fall, varför?

Ja, ett lån från en bank betraktas som en skuld eftersom du som låntagare ingår en överenskommelse om att återbetala det lånat beloppet, ofta med ränta, vilket är en betalningsskyldighet.

När anses en skuld juridiskt uppkomma?

En skuld anses juridiskt uppkomma i det läge avtal ingåtts, det vill säga när båda parter kommit överens om lånets villkor, eller när en faktura utfärdats och därmed en betalningsskyldighet etablerats.

Källor

Kronofogden: Så fungerar skulder