Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Pensionssparande

Att förstå betydelsen av ett bra pensionssparande är avgörande för att säkra en trygg ekonomisk framtid. I Sverige är pensionssystemet uppbyggt för att ge medborgarna en grundplåt genom allmänna pensionen, men för många räcker inte detta till för att upprätthålla önskad levnadsstandard i pensionärslivet. Därför blir eget sparande till pension allt viktigare. Med ett ökat personligt ansvar kan individen själv påverka sin framtida pensionsinkomst genom olika sparformer.

Varje sparform har sina egenskaper och fördelar, och valet av sparform kan påverkas av flera faktorer, såsom risktolerans, sparhorisont och personliga ekonomiska mål. Från statligt håll erbjuds även olika incitament för att främja privat pensionssparande. Dessa kan inkludera skattelättnader som gör det mer gynnsamt att sätta undan pengar till pensionen. Dessutom finns speciella överväganden och lösningar för egenföretagare som behöver bygga upp sitt pensionssparande på ett annat sätt än anställda.

  • Att spara till pensionen bidrar till ekonomisk trygghet senare i livet.
  • Valet av sparform påverkas av personliga ekonomiska förhållanden och mål.
  • Statliga insatser och incitament kan gynna privat pensionssparande.
Pensionssparande

Pensionssystemets grunder

Den svenska pensionen bygger på tre huvuddelar: allmän pension som hanteras av Pensionsmyndigheten, tjänstepension som ofta tillhandahålls av arbetsgivare, och det privata pensionssparandet som individen själv ansvarar för.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är en grundläggande komponent i det svenska pensionssystemet. Varje år betalar de försäkrade, deras arbetsgivare samt staten in pensionsavgifter, som sedan ska utbetalas som pension till den försäkrade. Dessa avgifter är kopplade till individens inkomst, och det ackumuleras pensionsrättigheter baserade på dessa inkomster. Pensionen från detta system betalas sedan ut så länge individen lever.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är pension som kommer från en individens arbetsgivare. Många arbetsgivare i Sverige erbjuder tjänstepension som en del av anställningsavtalet. Denna del av pensionen kan variera mellan olika arbetsgivare beroende på kollektivavtal och andra faktorer. Tjänstepensionens storlek påverkas av lönenivå och hur länge man har arbetat hos en arbetsgivare.

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande representerar det sparande som individen själv bygger upp för att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det finns olika sparformer som individer kan välja, från traditionella sparkonton till investeringssparkonton och försäkringar. Privat sparande ger extra ekonomisk trygghet för individen under pensionstiden.

Pensionssparandets syfte

Pensionssparandet syftar till att säkerställa att individer har ekonomiska resurser tillgängliga under deras pensionstid. Det hjälper till att upprätthålla en stabil livskvalitet även när inkomst från arbete upphör.

Ekonomisk trygghet

Pensionssparande bidrar till ekonomisk trygghet genom att ge individer möjligheten att ackumulera medel som kan användas under pensioneringen. Detta är särskilt viktigt eftersom den statliga pensionen och eventuell tjänstepension ofta inte täcker hela den inkomst en person är van vid under arbetslivet. Genom att regelbundet avsätta pengar till ett privat pensionssparande, skapas en ekonomisk buffert för framtiden.

Skattefördelar

Vissa former av pensionssparande erbjuder skattefördelar. Sparare kan dra nytta av skattereduktioner för insatta pengar upp till en viss nivå, vilket innebär att en del av det totala inbetalade beloppet tas från skattepliktig inkomst. Detta gör att mer av de egna pengarna kan gå direkt till pensionssparandet istället för till skatt.

Livsstandardsbevarande

Syftet med pensionssparande är även att bevara livsstandarden som man är van vid. Genom att spara privat, ökar chanserna att kunna leva det liv man önskar som pensionär utan att göra avkall på vanor och preferenser. Att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring är exempel på hur man kan pensionsspara för att säkra sin framtida livsstandard.

Olika sparformer

När det gäller pensionssparande finns det flera olika sparformer att välja bland. Varje sparform har unika egenskaper som passar olika sparprofiler och behov.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkring är en vanlig sparform som erbjuder en kombination av sparande och försäkring. Med en fondförsäkring kan spararen välja mellan olika fondportföljer, medan en traditionell försäkring ger en garanterad avkastning. Detaljerna kan variera mellan olika leverantörer, men generellt sett erbjuder en pensionsförsäkring både trygghet och potential till tillväxt.

Pensionskonton

Pensionskonton är en sparform där spararen placerar sina pengar i till exempel aktier eller fonder inom ramen för ett specifikt konto anpassat för pensionssparande. Ett sådant konto är det Individuella Pensionssparandet (IPS), som ger möjligheter att kombinera olika sparformer för att skräddarsy sitt pensionssparande efter egna behov.

Investeringssparkonto

Investeringssparkontot (ISK) är en flexibel sparform där man kan handla med aktier och fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället betalar spararen en schablonskatt baserad på kontots värde. ISK lämpar sig för långsiktigt sparande och kan vara ett bra komplement till andra sparformer för pension.

Viktiga faktorer för pensionssparande

När det gäller pensionssparande är det essentiellt att tänka på faktorer som avkastning, avgifter och riskspridning. Dessa faktorer påverkar hur mycket pengar man slutligen kommer att ha till sitt förfogande vid pensioneringen.

Avkastning

Avkastningen är nyckeln till att ett pensionssparande ökar i värde över tid. En hög avkastning kan göra stor skillnad för det slutliga beloppet, men det är viktigt att balansera potentiell avkastning med associerad risk. Enligt Länsförsäkringar, kan även små belopp växa till stora över tid tack vare ränta på ränta-effekten.

Avgifter

Avgifterna för olika sparformer kan kraftigt erodera avkastningen. Det gäller därför att vara uppmärksam på vilka avgifter som tillkommer för förvaltning och administration av pensionssparandet. Konsumenternas framhäver vikten av att förstå vilka avgifter man betalar och dess påverkan på pensionens storlek.

Riskspridning

Riskspridning minskar sårbarheten för svängningar på finansmarknaderna och skyddar sparandet mot förluster i specifika investeringar eller sektorer. En väl diversifierad portfölj är därför en grundpelare för ett tryggt pensionssparande. PropelException

Pensionsålder och utbetalningar

I Sverige regleras pensionsåldern och utbetalningsreglerna för pension av statliga beslut. Enligt lagen är den normala pensionsåldern, även kallad riktåldern, satt till 67 år. Detta innebär att individer normalt kan börja erhålla allmän pension när de uppnår denna ålder.

Utbetalningslängd

Den allmänna pensionen i Sverige är utformad för att betalas ut livet ut. När det gäller privat pensionssparande, som exempelvis Individuella pensionssparande (IPS), kan spararen välja utbetalningstid. Man kan ändra planerad start av utbetalning och hur länge utbetalningen ska pågå.

Utbetalningstillfällen

Utbetalningar från den allmänna pensionen sker månadsvis. För privat pensionssparande kan utbetalningens frekvens variera beroende på avtal eller sparforms regelverk. Man kan stöta på scheman som månatliga, kvartalsvisa eller årliga.

Förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension

I förmånsbestämd pension är det framtida pensionsbeloppet förutbestämt och baseras vanligtvis på anställningstid och slutlön. För avgiftsbestämd pension är det istället insatta premier och avkastning på sparandet som avgör pensionens storlek. Det är i dag vanligare med avgiftsbestämda planer, där den anställde eller arbetsgivaren betalar in en viss procent av lönen till pensionssparandet.

Statliga incitament

Statliga incitament för pensionssparande i Sverige omfattar främst skattereduktioner för individens sparande samt den statligt administrerade premiepensionen. Dessa åtgärder är avsedda att uppmuntra medborgare till att bygga upp en tillräcklig pensionsfond för deras ålderdom.

Skattereduktioner

I Sverige kan individer dra nytta av skattereduktioner för deras privat pensionssparande. Denna form av skatteincitament är designad för att stimulera till ett eget sparande utöver den allmänna pensionen. Det finns förslag om att staten bör uppmana till ökat privat sparande genom fördelaktiga skattelättnader vilket kan inkludera avdrag för insättningar i pensionsförsäkringar och pensionskonton.

Premiepension

Inom den allmänna pensionen finns en del som kallas för premiepension. Det är en del av pensionssystemet där pensionsspararen har rätt att välja fonder där en del av pensionsavgifterna placeras. Staten tillhandahåller en plattform med olika fonder som uppfyller vissa krav satta av Pensionsmyndigheten.

Pensionssparande för egenföretagare

Egenföretagare måste aktivt sätta undan pengar till sin pension, till skillnad från anställda som ofta har tjänstepension ordnad genom arbetsgivaren.

Sjukpension

Sjukpension är relevant för egenföretagare då de inte har samma skydd som anställda vid långvarig sjukdom. Egenföretagare bör teckna en sjukförsäkring som kan ge ekonomisk ersättning om de blir långtidssjuka. Detta bidrar till deras ekonomiska trygghet och är viktigt för att säkerställa en stadig inkomst under perioder då de inte kan arbeta.

Näringsverksamhetspension

När det gäller pensionssparande för näringsverksamheter kan egenföretagare göra avdrag för pensionssparande med en viss procent av lönen, vilket är en viktig faktor att överväga i skatteplaneringen. Att sätta undan tillräckligt med medel till en näringsverksamhetspension hjälper till att försäkra att när de väljer att pensionera sig har de ekonomiska medel tillgängliga för att stödja sin livsstil.

Vanliga frågor

Vilka är de bästa alternativen för att börja spara till pensionen efter 50?

När man börjar spara till pensionen efter 50-årsåldern är det viktigt att fokusera på sparformer med stabila avkastningsmöjligheter. Det kan innebära individuellt pensionssparande eller investering i fonder med låg risk.

Hur kan man jämföra olika pensionssparande alternativ för att hitta det bästa?

Att jämföra olika pensionssparalternativ kräver analys av avgifter, avkastningshistorik och risknivå. Det är betydelsefullt att beakta långsiktighet som en viktig faktor, särskilt vad det kostar att förvalta sparandet.

Är det fördelaktigt att inleda ett pensionssparande vid 40 års ålder?

Att starta ett pensionssparande vid 40 är ofta fördelaktigt eftersom det ger mer tid för kapitalet att växa genom ränta-på-ränta-effekten. Tid är en avgörande faktor för att bygga upp ett tillräckligt sparat kapital.

Hur fungerar avdragsrätten för privat pensionssparande i Sverige?

I Sverige finns det möjlighet till avdrag för privat pensionssparande under vissa förutsättningar. Det gäller regler för hur mycket som får dras av och i vilka situationer. Specifika detaljer kring avdragsrätten bör kontrolleras hos Skatteverket eller på Pensionsmyndighetens webbplats.

När är det möjligt att börja ta ut ackumulerat pensionssparande?

Uttag av pensionssparande kan oftast påbörjas vid 55-årsåldern, men den exakta åldern och villkoren kan variera beroende på vilken typ av sparpolicy man har. Det är viktigt att sätta sig in i villkoren för det egna sparandet.

Hur kan man beräkna hur mycket pengar som behövs för att ha en trygg pension?

För att beräkna det nödvändiga sparbeloppet för en trygg pension bör man överväga nuvarande utgifter, önskad levnadsstandard efter pensioneringen och andra inkomstkällor. Swedbank erbjuder verktyg för att uppskatta den framtida pensionen baserat på nuvarande sparande och inkomstdata.

Källor

Pensionsmyndigheten: Så fungerar pensionen