Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Investering

Investering är en av de mest grundläggande aspekterna inom personlig ekonomi och finansmarknaden. Det innebär att lägga kapital till arbete, i hopp om att skapa framtida avkastning. Det kan röra sig om en rad olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer, råvaror eller fastigheter. Varje form av investering har sina egna potentiella risker och avkastningsprofiler, som investerare bör noggrant överväga.

När man utför en investering är målet att dina pengar ska arbeta åt dig och på sikt växa till en större summa än den ursprungliga insatsen. Denna möjlighet till kapitaltillväxt är särskilt viktig för att bekämpa inflationen och säkerställa att pengarnas köpkraft bibehålls över tid. Det finns många olika strategier och metoder för portföljförvaltning, vare sig du väljer att göra det själv eller anlitar en professionell förvaltare.

Att förstå skatteregler är också en viktig del av investeringsprocessen, eftersom det påverkar den faktiska avkastningen man får på sina placeringar. Under senare år har även hållbara och etiska investeringar blivit allt viktigare då allt fler önskar att deras investeringar skall återspegla personliga värderingar och bidra till en hållbar utveckling.

 • Att investera innebär att allokera kapital med avsikten att uppnå en framtida avkastning.
 • En diversifierad portfölj och kunskap om finansiella instrument är centrala för framgångsrik investering.
 • Skattestrategier och ett fokus på hållbarhet spelar en allt större roll i investeringsbeslut.
Investering

Investeringsgrunder

När det kommer till investering är förståelsen av grunderna avgörande för att skapa en solid och hållbar portfölj. Dessa fundamenta inkluderar riskhantering, tidsperspektiv, diversifiering av tillgångar och utveckling av en investeringsstrategi.

Risk och avkastning

De förenar sig i en oskiljaktig symbios där högre risk ofta är associerad med potentiellt högre avkastning, medan lägre risk kan leda till mindre avkastning. En investerares risktolerans och förmåga att hantera ekonomiska svängningar påverkar direkt valet av investeringar.

Investeringshorisont

Den tid en investerare förväntar sig att behålla en investering innan kapitalet behövs utgör investeringshorisonten. En längre horisont kan tillåta mer risktagande, eftersom det finns tid att återhämta eventuella förluster.

Diversifiering

Strategin att sprida risker genom att allokera investeringar över olika finansiella tillgångar, sektorer och geografiska regioner kallas för diversifiering. Syftet är att minska risken för stora förluster genom att inte vara beroende av en enda tillgångsklass.

Investeringsstrategier

Olika strategier kan implementeras beroende på en individs mål, risktolerans och tidsram. Exempel på strategier inkluderar värdeinvestering, tillväxtinvestering och indexföljning. Varje strategi har sin egen uppsättning principer och kriterier för urval av investeringar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument omfattar ett brett spektrum av investeringsmöjligheter som kan tillhandahålla avkastning och diversifiera en investerares portfölj. De spelar en avgörande roll för investerare som söker olika risk- och avkastningsprofiler.

Aktier

Aktier representerar ägarandelar i ett företag och erbjuder potentiell avkastning genom kursuppgång och utdelningar. Investerare som köper aktier blir delägare i företaget och deras värde kan påverkas av företagets prestation och den bredare marknadens tillstånd.

Obligationer

Obligationer är skuldebrev utgivna av företag eller stater som ger investeraren en fast ränta. Deras säkerhetsnivå varierar beroende på utgivarens kreditvärdighet, men de anses ofta vara en mer stabil investering än aktier.

Fonder

Fonder samlar kapital från många investerare för att investera i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer eller andra tillgångar. De ger småsparare tillgång till professionell förvaltning och diversifiering, vilket kan minska risker.

Derivatinstrument

Derivatinstrument som optioner och terminer baseras på värdet av andra tillgångar. De kan användas för att spekulera om framtida prisrörelser eller som skydd mot risk (hedging).

Fastigheter

Fastigheter är en konkret tillgångstyp som kan generera avkastning genom uthyrning eller värdeökning. Investeringar kan göras direkt eller indirekt genom t.ex. fastighetsfonder eller noterade fastighetsbolag.

Investeringsmarknaden

Investeringsmarknaden är ett brett fält som omfattar olika typer av marknader där individer och organisationer kan placera sitt kapital i förhoppning om avkastning. Nedan följer en översikt av de huvudsakliga segmenten inom investeringsmarknaden.

Aktiemarknaden

aktiemarknaden handlas ägarandelar i bolag, vanligen i form av aktier. Marknadens prestanda påverkas av en rad faktorer inklusive företagens resultat och ekonomiska indikatorer. Till exempel är investering i aktier en populär strategi för kapitaltillväxt över tid.

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden kännetecknas av handel med skuldebrev där investerarna lånar ut pengar till emitenter som staten, kommuner eller företag. Investeringar här anses generellt som mindre riskfyllda jämfört med aktiemarknaden och ger en förutbestämd avkastning över tid.

Valutamarknaden

Valutamarknaden, även känd som Forex, är platsen där valutor köps och säljs och är den största finansiella marknaden i världen. Priset på en valuta jämfört med en annan bestäms av bland annat räntor, ekonomisk politik och geopolitiska händelser.

Råvarumarknaden

Slutligen är råvarumarknaden där råvaror som olja, guld och jordbruksprodukter handlas. Priset på råvaror kan vara extremt volatilt och påverkas av faktorer som tillgång och efterfrågan, geopolitik och ekonomiska förändringar.

Portföljförvaltning

Investering innebär att man hanterar en portfölj för att nå ett önskat ekonomiskt mål. Processen kräver en grundlig förståelse för riskhantering och tillgångsallokering. Portföljförvaltningen börjar vanligtvis med att fastställa en investeringsprofil som reflekterar kundens risktolerans och investeringsmål.

En portfölj kan innehålla en blandning av aktier, obligationer, och andra tillgångar och måste balanseras för att spegla förändringar i marknadskonditioner och investerarens livssituation. En aktiv förvaltning involverar att portföljförvaltare kontinuerligt övervakar och justerar innehaven för att uppnå maximal avkastning inom ramen för den upprättade riskprofilen.

Tillgångsfördelningen är en kritisk komponent och måste skräddarsys för varje individ. Den avgör hur stor andel av portföljen som ska allokeras till olika klasser av investeringar, baserat på ekonomiska målsättningar och marknadsutsikter.

Det är viktigt att notera att investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och det finns inga garantier för en positiv avkastning. Historisk avkastning är inte en indikator för framtida resultat. Regelbunden kommunikation och uppföljning av investeringsprofilen säkerställer att portföljen förblir i linje med investerarens långsiktiga mål.

Skatter och Investering

I Sverige påverkas alla investeringar av skatter. Det är viktigt att förstå vilka skattesatser som tillämpas och vilka investeringsformer som kan vara skatteeffektiva.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt är den skatt som tas ut på vinst från försäljning av tillgångar som aktier och fonder. Skattesatsen för kapitalvinster är 30% och beräknas på den faktiska vinsten som uppkommer vid avyttring. För att uppmuntra investeringar i näringsverksamhet, tillåter lagen även investeringar som leder till en kapitalvinst, där investeraren får göra investeraravdrag.

Skatteeffektiva investeringsformer

Det finns flera investeringsformer som erbjuder skattemässiga fördelar. En sådan är Investeringssparkonto (ISK), där ingen kapitalvinstskatt uttas på den individuella vinsten från tillgångar som aktier eller fonder. Istället beskattas en schablonintäkt baserad på kontots värde. Det förekommer också tillfälliga skattereduktioner för specifika investeringar, som exempelvis skattereduktion för investeringar i inventarier som är avsedda att stimulera företags ekonomiska tillväxt och utveckling.

Investeringstrender

Investeringstrender förändras kontinuerligt för att spegla den ekonomiska miljön, teknologiska innovationer och förändringar i investerarnas beteenden och preferenser. 2024 lovar en fortsättning på denna dynamik, där placerares kapitalallokering taktik utvecklas för att möta de nya förutsättningarna på marknaden.

Exempel på sådana trender inkluderar:

 • Hållbar och ansvarsfull investering: En växande trend där investerare söker placeringar som inte bara ger finansiell avkastning utan även främjar social och miljömässig positiv påverkan. En undersökning visar att intresset för investeringar i gröna energiprojekt och hållbara företagsmodeller fortsätter att växa.
 • Teknologiska framsteg: Investeringar i tekniksektorn, såsom artificiell intelligens och blockchain, är eftertraktade för deras potential till stora genomslag och omvandling av andra industrier, vilket noteras av analytiker på Swedbank.
 • Geografisk diversifiering: Den globala ekonomin erbjuder möjligheter utanför traditionella marknader. Investerare undersöker allt oftare tillväxtmarknader för potentiellt högre avkastning trots ökad risk.

Internationell investering

Internationella investeringar tillåter individer och företag att sprida sina portföljer över olika marknader runt om i världen. Diversifiering är en av de främsta fördelarna med denna typ av investeringar eftersom det kan minska risk genom att inte alla tillgångar är knutna till en enda ekonomi eller marknad.

Exempel på internationella investeringar inkluderar:

 • Aktier i utländska företag
 • Obligationer utgivna av andra länder
 • Fonder som investerar i en global portfölj
 • Fastigheter belägna utanför investerarens hemland

Investeringar i utländska direktinvesteringar är av särskilt intresse för den svenska ekonomin. Utländska investeringar kan leda till teknologisk överföring, skapande av arbetsplatser och stimulering av inhemsk konkurrens.

Dessutom erbjuder vissa investeringar en chans till sociala, etiska och miljömässiga förändringar i samhället, som är en växande trend.

Risker är dock närvarande, inklusive geopolitiska spänningar, valutavolatilitet, och växelkursrisken, vilka alla kan påverka avkastningen på en internationell investering. Därför krävs en noggrann analys och eventuellt användande av riskhanteringsstrategier så som valutasäkring.

Aktivt hanterande av internationella investeringar kan bidra till att maximera avkastning samtidigt som man minimerar potentiella risker.

Etisk och hållbar investering

Etisk och hållbar investering är en investeringsstrategi där individer och institutioner väljer att placera sina tillgångar i företag som uppfyller vissa etiska standarder och bidrar till hållbar utveckling. Denna typ av investering betonar behovet av att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och bolagsstyrningsrelaterade (ESG) faktorer vid investeringsbeslut.

Investeringens påverkan:
Investeraren granskar ofta hur företaget hanterar frågor relaterade till:

 • Miljö: klimatförändringar, resurshantering, utsläpp, etc.
 • Socialt ansvar: arbetstagares rättigheter, produktansvar, samhällsinkludering.
 • Bolagsstyrning: företagsledningens struktur, korruption och transparens.

Begreppet hållbara investeringar har ramats in av EU, där det beskrivs som investeringar som bidrar till miljömässig och/eller social hållbarhet utan att skada någon av delarna.

Kriterier för urval:
En investerare kan använda olika kriterier för att välja ut företag, till exempel:

 • Positiva screening (inkludera företag med stark ESG-prestanda)
 • Negativ screening (exkludera företag inom kontroversiella industrier)
 • Temainvesteringar (fokusera på specifika hållbarhetsaspekter som förnybar energi)

Att investera etiskt innebär att göra medvetna val som speglar investerarens värderingar. Det kan innebära att aktivt välja företag som främjar positiva sociala och miljömässiga effekter.

En nybörjarguide för etiska investeringar 2024 kan tillhandahålla ytterligare insikter för de som är intresserade av att börja investera med etik och hållbarhet som fokus.

Vanliga frågor

Vilka är de mest lönsamma typerna av investeringar för närvarande?

För närvarande anses aktier, fastigheter och indexfonder vara bland de mest lönsamma investeringarna. Dessa tillgångsslag kan erbjuda betydande avkastning, men de kommer även med varierande risknivåer.

Hur kan man bedöma risknivån vid olika investeringsalternativ?

Riskbedömning av investeringar kan utföras genom att analysera historisk avkastning, volatilitet på marknaden, och den ekonomiska styrkan hos den underliggande tillgången eller företaget. Det är viktigt att förstå sambandet mellan hög risk och potentiell hög avkastning.

Vilka är de grundläggande stegen för att komma igång med investering i företag?

För att börja investera i företag bör investerare först definiera sina ekonomiska mål och tolerans för risk. Därefter är det viktigt att genomföra omfattande research om potentiella företag för att bedöma deras lönsamhet och stabilitet innan man gör ett investeringsbeslut.

Kan du förklara principerna för bokföring vid kapitalinvesteringar?

Principerna för bokföring vid kapitalinvesteringar involverar att registrera anskaffningsvärdet av investeringen som en tillgång på balansräkningen. Eventuella avkastningar som till exempel utdelningar eller ränteintäkter registreras i resultaträkningen.

Hur påverkar makroekonomiska faktorer investeringsstrategier?

Makroekonomiska faktorer såsom räntor, inflation, och BNP-tillväxt kan ha en betydande inverkan på investeringsstrategier. De kan påverka marknadens riktning och därmed de beslut som investerare fattar gällande deras portföljers sammansättning.

Vilka är de juridiska konsekvenserna av en felaktig investering?

Juridiska konsekvenser av felaktiga investeringar kan inkludera finansiella förluster och ansvarsskyldighet. Beroende på omständigheterna kan det även leda till rättsliga åtgärder för brott mot regelverk, såsom försummelse eller bedrägeri.

Källor

Skatteverket: Investeraravdrag

Söderberg & Partners: EU och hållbara investeringar