Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Bedrägerier online: skydda din ekonomi

Bedrägeri har blivit en alltmer framträdande fråga i det digitala samhället. Med ökningen av internethandel och elektroniska finansiella tjänster har det blivit enkelt för oärliga aktörer att utnyttja ovetande individers förtroende. I Sverige, liksom i resten av världen, har bedrägerier i olika former ökat och det är viktigt för allmänheten att vara medveten om risken för att bli utsatt samt känna till de åtgärder man kan vidta för att skydda sig.

Variationerna av bedrägeri är många, inklusive men inte begränsat till identitetsstöld, kortbedrägeri, investeringsbedrägeri och internetbedrägerier. Rättsväsendet och andra organisationer arbetar kontinuerligt för att utveckla förebyggande metoder och verktyg för att både avslöja dessa brott och stödja de drabbade personerna. Det finns dock en mängd defensiva strategier individer och företag kan implementera för att minska sin utsatthet och förbereda sig för att hantera konsekvenserna om de skulle bli bedragna.

 • Bedrägerier omfattar en rad brott som drabbar individer och samhället.
 • Förebyggande åtgärder och information är nyckeln till att skydda sig mot bedrägeri.
 • Rättsliga processer stöder offer och avskräcker potentiella förövare.
Bedrägerier

Definitioner av bedrägeri

Bedrägeri utgör ett spektrum av brott där någon vilseleder för egen vinning. I Sverige betraktas dessa brott som allvarliga och omfattas av klara juridiska definitioner samt indelas i olika typer.

Juridisk definition

Enligt svensk lag är bedrägeri ett brott som innefattar vilseledande av en individ eller organisation i syfte att orsaka skada, oftast ekonomisk, för den drabbade. Den juridiska definitionen omfattar även bruket av falska uppgifter eller underlåtelsen av att informera om viktiga fakta.

Vanliga typer

Det finns flera vanliga typer av bedrägerier som inkluderar:

 • Försäljningsbedrägeri: Där säljaren vilseleder köparen om en produkts eller tjänsts kvalitet eller natur. I Sverige angav 6,1 procent av befolkningen att de blivit utsatta för sådana bedrägerier under 2022.
 • Kort- och kreditbedrägeri: Detta sker när någon obehörigt använder en annan persons bank- eller kreditkortsuppgifter. 3,7 procent av svenskarna rapporterade att de utsatts för detta bedrägeri under 2022.
 • Internetbedrägeri: Det inkluderar alla typer av bedrägeri som utförs online, till exempel via mejl eller på olika webbplatser.
 • Bidragsbrott: När någon olovligen erhåller bidrag från offentliga medel genom att exempelvis ge oriktiga upplysningar.

Bedrägeriförebyggande

Bedrägeriförebyggande arbete är essentiellt för att skydda individer och företag mot ekonomiska förluster och integritetsintrång. Effektiva strategier och verktyg kan bidra till att förhindra bedrägerier.

Identitetsskydd

Det första steget i att skydda sig mot bedrägerier är att säkerställa sitt identitetsskydd. Individer bör vara försiktiga med hur deras personliga uppgifter delas och förvaras. Dokument som innehåller känslig information bör skötas med omsorg och digitala lösenord bör vara starka och bytas ut regelbundet. Näringsidkare kan använda modern teknik mot bedrägerier som hjälpmedel i sina processer för identitetssäkerhet.

Säkerhetsåtgärder online

Online-bedrägerier ökar i takt med e-handelns och digitaliseringens tillväxt. Användning av säkerhetsverktyg som brandväggar, antivirusprogram och tvåfaktorsautentisering är avgörande. Kunskap om phishing och andra bedrägeritekniker är viktiga för att kunna identifiera och undvika hot. Brottsförebyggande rådet tillhandahåller resurser om hur man skyddar sig online.

Företagsstrategier

Företag måste utveckla omfattande bedrägeriförebyggande strategier. Detta innefattar regelbundna riskbedömningar, internkontroller, och medarbetarutbildning i bedrägeribekämpning. Etablering av riktlinjer för hur misstänkta bedrägerier ska rapporteras och hanteras är också kritiskt. Öppenhet om företagets bedrägeriförebyggande arbete bidrar till en företagskultur där bedrägerier motarbetas aktivt.

Upptäcka bedrägeri

Att identifiera ett bedrägeri kan vara avgörande för att skydda individers och organisationers tillgångar. Nedan följer specifika metoder för att upptäcka bedrägeri.

Varningstecken

 • Ovanliga betalningsmönster: En person bör vara uppmärksam på oväntade transaktioner som inte överensstämmer med tidigare beteende.
 • Förfrågningar om konfidentiell information: Om någon oombedd ber om känslig information såsom lösenord eller bankuppgifter, kan det vara ett tecken på bedrägeriförsök.

Analys av transaktioner

 • Granskning av kontoutdrag: Regelbunden kontroll av kontoutdrag kan avslöja obehöriga transaktioner.
 • Övervakning: Tekniska lösningar finns tillgängliga för att övervaka och flagga transaktioner som avviker från normala mönster.

Bedrägerier kan ibland avslöjas genom att aktivt leta efter oväntade transaktioner eller genom att känna igen försök till obehörig åtkomst till konton och tjänster.

Rättsliga åtgärder

Vid hantering av bedrägerifall är de rättsliga åtgärderna centrala, involverande polisanmälan och efterföljande rättegångsprocess.

Polisanmälan

När misstanke om bedrägeri uppstår, är det första steget att göra en polisanmälan. Det är en formell process där individen eller organisationen rapporterar brottet till polisen för vidare utredning. En detaljerad beskrivning av händelsen och tillgänglig bevisning är nödvändig för att stödja anmälan. I Sverige är det möjligt att genomföra en polisanmälan digitalt via polisens hemsida eller genom att besöka en polisstation personligen.

Rättegångsprocessen

Efter att en polisanmälan har gjorts, kan ärendet gå vidare till rättegångsprocessen om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Denna process innebär flera steg:

 1. Förundersökning: Leds av en åklagare som avgör om det finns grund för åtal.
 2. Åtal: Om åklagaren finner bevis nog ställs den misstänkte inför rätta.
 3. Huvudförhandling (rättegången): Båda parter presenterar sin sak inför en domare eller jury.
 4. Dom: En dom eller utslag ges som avgör den anklagades öde.

I många fall omfattas bedrägeribrott av skadeståndskrav, där offret kan få ersättning för den lidande skadan. Det är viktigt att åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier och andra former av bedrägeri är välintegrerade i det rättsliga systemet för att säkerställa skydd av individers och företags rättigheter.

Offer för bedrägeri

Varje person som faller offer för bedrägeri upplever en unik situation, men alla delar behovet av stöd och möjligheten att återhämta förluster. Denna sektion ger information om de resurser som finns tillgängliga, och viktiga steg för att försöka återhämta det som förlorats.

Stöd och resurser

När någon blivit utsatt för bedrägeri är det viktigt att de känner till de stödalternativ som finns tillgängliga. Brottsofferjouren tillhandahåller exempelvis hjälp och stöd till de som blivit bedragna, inklusive rådgivning och stödsamtal. Brottsofferjouren belyser att bedrägerier är en av de vanligaste anledningarna till varför människor söker hjälp. Personer som utsatts för brott kan även kontakta Polisen för rådgivning om hur de ska gå vidare med en anmälan, eller om de behöver göra det snabbt, ringa 112. Information om hur man anmäler ett bedrägeri finns på Polismyndighetens webbplats.

Återhämtning av förluster

Förluster som uppkommit till följd av bedrägeri kan ibland återhämtas, särskilt om snabba åtgärder vidtas. En av stegen är att kontakta sin bank för att informera om bedrägeriet och diskutera möjligheterna till ersättning. Det har varit fall där bedrägerioffer har fått rätt till ersättning från sina banker, vilket en artikel på Dagens Industri diskuterar. Utöver detta kan några försäkringsbolag erbjuder försäkringsskydd som täcker vissa typer av bedrägerier, vilket innebär att det är nödvändigt att granska sin försäkringspolicy för att se om sådan hjälp kan erhållas.

Teknologins roll

Med framstegen inom teknologin har det blivit möjligt att både effektivisera och förbättra verktyg för att upptäcka och bekämpa bedrägerier. De avancerade analysverktygen och nydanande teknologier som blockchain erbjuder nya metoder för att skydda mot och utreda ekonomiska brott.

Fraud detection-programvara

Fraud detection-programvara spelar en nyckelroll i upptäckten av bedrägeri genom att kontinuerligt övervaka transaktioner och användarbeteenden för att identifiera mönster som indikerar potentiella bedrägerier. Dessa system använder komplexa algoritmer och maskininlärning för att analysera stora mängder data och ge realtidslarm. Till exempel kan en plötslig förändring i användarens utgiftsmönster eller en inloggningsförsök från en ovanlig plats vara signaler som fraud detection-programvara identifierar som misstänkta.

Blockchain och bedrägeribekämpning

Blockchain-tekniken har introducerat en ny nivå av säkerhet inom finansvärlden genom sin decentraliserade och transparenta natur. Varje transaktion som genomförs via blockchain är verifierad av ett nätverk och oåterkalleligt registrerad i en oändlig kedja av dataklumpar, vilket gör det nästan omöjligt att manipulera utan att det upptäcks. Denna egenskap gör blockchain särskilt värdefull för bedrägeribekämpning då det skapar en miljö där transparens och spårbarhet är standard.

Internationella perspektiv

I takt med att bedrägerier blir alltmer globaliserade, blir internationella lagstiftningar och tvärnationella undersökningar avgörande för att hantera dessa brott.

Global lagstiftning

För att bekämpa den internationella bedrägeribrottsligheten är det viktigt att olika länder enas om gemensamma rättsliga ramar. Samverkan genom organisationer såsom Interpol och Europol bidrar till att utveckla riktlinjer och standarder för att hantera bedrägerier över landsgränserna. Detta inkluderar utbyte av information samt hjälp med att spåra och åtala gärningsmän som opererar transnationellt.

Tvärnationella undersökningar

Tvärnationella undersökningar kräver samarbete mellan olika lands polismyndigheter och juridiska system. Det innebär ofta utmaningar såsom överensstämmelse mellan länders lagar, språkbarriärer och logistiska frågor. Trots dessa utmaningar har framgångsrika tvärnationella insatser lett till betydande nedgångar i bedrägeribrottslighet, genom att man kunnat kartlägga och avveckla organiserade brottsnätverk.

Fallstudier av bedrägerier

Denna sektion erbjuder en noggrann granskning av särskilda fall av bedrägerier, både historiska och samtida. Genom dessa fallstudier kan insikter vinnas om bedrägeriernas komplexitet och de metoder som använts.

Historiska bedrägerier

Ett av de mest berömda fallen av bedrägeri är Ponzi-schemat, skapat av Charles Ponzi på 1920-talet. Ponzi lockade investerare med löften om hög avkastning genom att betala tidigare investerare med de insatser som kom från nya. Detta upprätthöll illusionen om lönsamhet och drog till sig ännu fler investerare. Bedrägeriet kollapsade slutligen när han inte kunde locka tillräckligt många nya investerare för att täcka utbetalningarna.

Nyligen upptäckta fall

Under de senaste åren har bedrägerier fortsatt att anpassa sig och utnyttja modern teknologi. Ett aktuellt exempel är fallen av ID-kapningar, där bedragare stjäl individers personuppgifter för att begå brott i deras namn. Brottsförebyggande rådet har rapporterat en markant ökning av sådana händelser, vilket framhäver vikten av skydd av personlig information.

En annan typ av bedrägeri som har fått uppmärksamhet är olika former av onlinebedrägerier där bedragarna riktar in sig på specifika, ofta sårbara grupper. Till exempel riktas romansbedrägerier mot individer som söker romantiska relationer och investeringsbedrägerier har utformats för att lura av investerare pengar genom falska löften om hög avkastning. Brottsofferjouren är en organisation som hanterar fall där individer har blivit drabbade och arbetar för att öka medvetenheten om dessa hot.

Framtidens bedrägerier

I takt med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av samhället formas även nya metoder för bedrägerier. Det är viktigt att förstå dessa potentiella hot för att kunna vidta adekvata förebyggande åtgärder.

Förutspådda trender

I framtiden kan bedrägerier bli alltmer sofistikerade med tekniker som använder artificiell intelligens och deepfake-teknologi för att skapa falska identiteter eller manipulera media. En ökning av bedrägerier via telefon, så kallade vishingbrott, har noterats och trenden förväntas fortsätta stiga. Bedrägerier riktade mot äldre och sårbara personer, där gärningsmän utnyttjar deras förtroende, har också blivit mer framträdande. Utnyttjandet av gåvobrev är ett exempel på metod som använts för att vilseleda dessa målgrupper.

Förebyggande av framtidens bedrägeri

Det är avgörande att öka medvetenheten om bedrägerier och dess indikatorer i samhället. Genom utbildningsinitiativ och informationskampanjer kan individer rustas med kunskap för att identifiera och undvika bedrägeriförsök. Samarbete mellan finansiella institutioner, teknikföretag och brottsbekämpande myndigheter är nödvändigt för att utveckla effektiva motverkansstrategier. Det innefattar utveckling av avancerade övervakningssystem som kan upptäcka och stoppa bedräglig aktivitet innan den skadar potentiella offer.

Vanliga frågor

Hur går man tillväga för att göra en polisanmälan om bedrägeri som privatperson?

Om man har blivit utsatt för bedrägeri som privatperson ska man göra en polisanmälan. Detta kan göras online via Polismyndighetens hemsida eller genom att besöka en polisstation. Det är viktigt att ha all tillgänglig information om bedrägeriet redo, såsom kommunikation och transaktionsuppgifter.

Vilka är de rättsliga konsekvenserna av bedrägeribrott i Sverige?

De rättsliga konsekvenserna av bedrägeribrott i Sverige kan innebära böter eller fängelse, beroende på brottets allvar. Bedrägeri anses som ett brott mot äganderätten och behandlas som så i rättsväsendet.

På vilket sätt kan man identifiera bedrägeriförsök via mobilnummer?

För att identifiera bedrägeriförsök via mobilnummer kan man vara uppmärksam på okända nummer som kräver personlig information eller snabba betalningar. Det finns även tjänster och appar som kan användas för att spåra eller blockera misstänkta nummer.

Vilka åtgärder bör man vidta om man blivit utsatt för bedrägeri genom Swish?

Om man blivit utsatt för bedrägeri genom Swish bör man omedelbart kontakta sin bank för att rapportera händelsen samt göra en polisanmälan. Vissa banker erbjuder möjligheten att få tillbaka bedragna pengar beroende på omständigheterna.

Hur kan man få tillbaka pengar efter att ha blivit utsatt för bedrägeri?

För att få tillbaka pengar efter ett bedrägeri skall du i första hand kontakta sin bank. Det kan också hända att du har försäkringar, antingen privat eller via konto- eller kreditkort, som kan täcka bedrägerifall.

Vilka typer av handlingar klassificeras juridiskt som bedrägeri?

Handlingar som klassificeras juridiskt som bedrägeri i Sverige inkluderar vilseledande av en annan person för att orsaka ekonomisk förlust, användning av falska dokument, identitetsstöld och internetbedrägeri. Dessa handlingar straffas enligt svensk lag.

Källor

Brottsförebyggande Rådet: Bedrägerier och ekobrott

Polisen: Bedrägerier