Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Barn och pengar: Att lära ut ekonomiskt ansvar tidigt

Barn och pengar kanske inte går ihop? Jo det gör det! Ju tidigare du pratar pengar med dina barn, desto bättre. Att lära barn om pengar är en viktig del av deras uppfostran och utveckling. Det är mer än bara sifferkunskap; det handlar om att ge dem verktyg för att kunna fatta genomtänkta ekonomiska beslut i framtiden. Genom att introducera koncept som sparande, budgetering och vikten av att arbeta för sina pengar, förbereder vi barnen för en verklighet där ekonomisk förståelse är avgörande. Att prata pengar med barn kan bidra till att etablera en sund relation till pengar och undervisa i värde av hårt arbete och ansvarstagande.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat, blir det även viktigt att barn förstår den digitala ekonomin. Att ge barn möjligheter att hantera virtuella pengar genom appar och banktjänster kan vara ett effektivt sätt att illustrera grundläggande ekonomiska principer. Vidare kan barn, genom att lära sig att spara till större investeringar eller förstå vikten av försäkringar, få insikter i hur de kan planera för både nära och fjärran ekonomiska mål. Att integrera filantropi kan även väcka en förståelse för pengars roll i samhället och vikten av att ge tillbaka.

 • Att utbilda barn om pengar förbereder dem för ansvarsfulla ekonomiska beslut.
 • Introduktion av digitala ekonomiinstrument är viktigt i barns finansiella lärande.
 • Inlärning om sparande och försäkringar är central för att barn ska förstå långsiktig ekonomisk planering.
Barn och pengar

Grundläggande om barn och pengar

Att lära barn om pengar är fundamentalt för att rusta dem för framtida ekonomisk förståelse och hantering. Denna sektion belyser hur barn kan lära sig värdet av pengar, anpassa ekonomiutbildningen till deras ålder och hur man hanterar fickpengar och veckopeng.

Att förstå pengars värde

Det är viktigt att barn tidigt lär sig att pengar inte bara är något man spenderar, men också ett medel för att uppnå mål och säkra en trygg framtid. Genom konkreta exempel, såsom spargris eller att spara för en leksak, kan de få en grundlig förståelse för inkomst och utgifter.

Åldersanpassad ekonomiutbildning

Barns förmåga att greppa ekonomiska koncept utvecklas med åldern. Därför bör ekonomiutbildning vara åldersanpassad. För de yngre kan det innebära lekar som simulerar köp och sälj, medan tonåringar kan ha mer nytta av diskussioner kring budgetering och sparande.

Fickpengar och veckopeng

Att regelbundet ge barn fickpengar eller veckopeng kan vara en effektiv metod för att lära dem ekonomiskt ansvar. Genom att till exempel ställa krav på att de ska utföra sysslor för att ”tjäna” sitt veckopeng, förstår de att pengar är en direkt följd av arbete och insats.

Praktiska pengaövningar för barn

Att lära barn om pengars värde och hantering är en viktig del i deras utveckling. Genom praktiska övningar kan barnen på ett konkret sätt förstå både sparandets betydelse och smart konsumtion.

Att spara

För att undervisa barn om sparande kan man börja med att införa vecko- eller månadspeng. Ett sätt är att använda tre olika burkar där barnet kan fördela sin peng mellan ”spara”, ”spendera” och ”välgörenhet”. Det lär dem att pengar kan ha olika syften och får dem att reflektera över värdet av att inte använda alla pengar direkt. Barnen kan även ha ett konkret sparmål, som att köpa en cykel eller ett datorspel, vilket göra sparandet mer motiverande.

Att spendera medvetet

För att uppmuntra medveten konsumtion är det viktigt att barn förstår att pengar är begränsade och ska räcka till vissa saker. Man kan lära sitt barn om pengars värde genom att ge dem möjligheten att handla för sig själva inom bestämda ramar. Genom att ge dem kontroll över sina egna pengar och göra dem ansvariga för sina inköp kan barnen lära sig att prioritera vad de verkligen behöver och önskar. Ett bra sätt är att skapa en lista över potentiella köp och diskutera med barnet varför vissa saker är värda att spendera pengar på och andra inte.

Barn och det digitala ekonomin

I takt med den ökande digitaliseringen har barns interaktion med ekonomin förändrats. Det är allt vanligare att barn möter ekonomiska begrepp och transaktioner i digital form. Denna sektion undersöker hur barn förhåller sig till pengar i det digitala sammanhanget.

Online-spel och mikrotransaktioner

Barn möter ofta ekonomiska beslut i online-spel där mikrotransaktioner är vanligt förekommande. De kan uppmanas att köpa virtuella föremål eller valutor för att förbättra sin spelupplevelse. Det är viktigt att barn lär sig förstå värdet av pengar och konsekvenserna av dessa köp.

Appar och prenumerationer

Många appar riktar sig till barn och erbjuder innehåll bakom prenumerationer eller engångsköp. Barnen måste lära sig att navigera i dessa erbjudanden och förstå skillnaden mellan gratis och betalt innehåll. Vissa appar kan användas för att hjälpa dem att hantera pengar på ett säkert sätt.

Digitala pengar och kryptovalutor

Användningen av digitala pengar och ibland även kryptovalutor blir alltmer relevant i barns ekonomiska förståelse. Det är avgörande att barn får kunskap om hur digitala transaktioner fungerar och deras potential. Upplysning om digitala pengar bör ske på ett åldersanpassat sätt.

Barn och arbete

I Sverige finns specifika regler som styr barn och ungdomars möjligheter att arbeta. Det är viktigt att dessa regler följs för att skydda barnen och säkerställa att arbete inte skadar deras hälsa eller utbildning.

Sommarjobb och lättare arbete

Barn och ungdomar i Sverige har rätt att engagera sig i arbetslivet genom sommarjobb eller lättare arbetsuppgifter. Det finns en klar skiljelinje när det gäller vad som är tillåtet beroende på barnets ålder. Barn under 13 år får i princip inte arbeta medan de som är 13–15 år och gångna skolplikt får utföra lätta och ofarliga jobb. När man anställer någon under 18 år finns det särskilda regler som rör arbetstider och arbetsuppgifter.

 • Typ av jobb för 13–15 år: Till exempel reklamutdelning eller andra enkla göromål.
 • Arbetstider: Begränsade och anpassade till skoltider och raster.

Entreprenörskap för unga

Entreprenörskap uppmuntras alltmer i Sverige och kan vara ett alternativ till traditionellt arbete för ungdomar. Detta gör det möjligt för unga att utveckla affärsidéer och skapa en grund för framtida karriärer. Här är innovation och kreativt tänkande nyckelelement, och det krävs kunskaper om både affärsutveckling och de juridiska aspekterna av att driva verksamhet som minderårig.

 • Resurser: Många kommuner erbjuder stöd genom ungdomsprojekt eller innovationscentrum.
 • Lagar och regler: Specifika bestämmelser gäller för företagande av minderårig

Barn, budgetering och hushållsekonomi

Att uppfostra barn i en värld av ekonomisk medvetenhet innebär att tidigt införa principer för budgetering och att förstå hushållets utgifter. Dessa kunskaper är vitala för att etablera en stabil ekonomisk grund för framtiden.

Att skapa en budget

För att barn ska lära sig vikten av att handskas med pengar ansvarsfullt, bör de introduceras till konceptet att skapa en budget. Detta inkluderar att identifiera inkomstkällor, såsom veckopeng eller månadspeng, och att fördela dessa medel till olika utgifter. Konsumentverket erbjuder riktlinjer för hur hushåll kan budgetera för att täcka kostnaderna för mat, kläder och andra nödvändigheter.

 • Inkomster: Veckopeng/Månadspeng
 • Utgifter:
  • Mat
  • Fritidsaktiviteter
  • Sparande

Att förstå hushållets utgifter

Det är viktigt för barn att förstå hur hushållets utgifter påverkar den totala ekonomin. Genom att göra barn medvetna om kostnader för exempelvis mat, boende och elräkningar lär de sig värdet av pengar och vikten av att göra medvetna val. Genom att öppna upp för samtal kring hushållsekonomi, kan barn tidigt lära sig skillnaden mellan behov och önskemål, och hur man prioriterar inom en given budget.

 • Exempel på utgifter som barn bör vara medvetna om:
  • Boendekostnader
  • El och vatten
  • Transport

Utbildningsbesparingar för barn

Att spara till barns utbildning är ett ekonomiskt beslut som kan påverka deras möjligheter i livet. Genom att tidigt börja avsätta medel till en utbildningsfond, kan gåvan av ekonomisk trygghet ge barnet en stark start på vuxenlivet.

Studiefond

En studiefond kan ses som en långsiktig investering i barnets framtid. Det är vanligt att man väljer sparformer som aktiesparande, fondsparande eller vanligt sparkonto. En tidig start är väsentlig; ju tidigare man börjar, desto mer tid får pengarna att växa. Dessutom ger det flexibilitet att hantera oväntade utgifter under barnets utbildningsbana.

CSN och studielån

För högre utbildning kan barnet i sin tur ansöka om studiestöd genom Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Studielånet är en viktig resurs för studenter och funktionen är att bidra till att täcka levnadskostnader samt undervisningsavgifter. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett lån som ska återbetalas, därför är en studiefond ett komplement för att minska framtida skuldbörda.

Försäkring och trygghet för barn

När det gäller barn och pengar är det av stor betydelse att tänka på barnets ekonomiska säkerhet genom lämpliga försäkringslösningar. Barnförsäkringar utgör en grundpelare i att erbjuda ekonomisk trygghet för barn från födseln upp till 25 års ålder.

 • Dygnet runt-skydd: Barnförsäkringen skyddar dygnet runt och täcker olycksfall såväl som sjukdomar.
 • Ekonomisk kompensation: Vid sjukdom eller olycksfall ger försäkringen ersättning för vårdkostnader, invaliditet och förlorad arbetsförmåga i framtiden.
 • Sjukdomar och diagnoser: Specifika ersättningar är kopplade till allvarliga diagnoser och långsiktiga funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att jämföra olika barnförsäkringar för att finna den mest fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen för familjens behov. ICA Försäkring till exempel, framhålls ofta för sin höga ersättningsnivå vid olika skadeutfall och kan vara ett alternativ att överväga.

 • Extra stöd: Krishjälp kan inkludera, i händelse av dödsfall, betalningsbefrielse om förälder avlider.

Att säkerställa barnets trygghet genom rätt försäkringsskydd är en kritisk aspekt av finansiell planering för alla föräldrar. Denna typ av planering ser till att barnet är ekonomiskt skyddat genom livets oväntade händelser.

Barn och välgörenhet

Välgörenhet bland barn kan ta sig olika uttryck, från att ge pengar till välgörenhetsorganisationer till att engagera sig i volontärarbete. Dessa handlingar bidrar inte bara till att hjälpa andra utan också till att utveckla empati och ansvarskänsla hos barn.

Att ge till välgörenhet

Gåvor till välgörenhet från barn kan börja med små belopp och rikta sig mot organisationer som arbetar för barns rättigheter. UNICEF är exempelvis en organisation där barn kan rikta sin filantropi för att stödja jämlikhet och rättigheter för barn världen över. Att barn tidigt lär sig att fördela en del av sina egna pengar för att hjälpa andra kan vara starten på en livslång givande. Organisationer som Rädda Barnen inriktar sig på att förbättra förhållandena för utsatta barn i Sverige, vilket ger barn en möjlighet att konkret bidra till positiva förändringar i sitt eget samhälle.

Frivilligarbete

Frivilligarbete är en annan form av barns filantropi där de bidrar med sin tid och energi snarare än pengar. De kan delta i lokala community-projekt, som att bistå i matbanker eller anordna insamlingar, vilket ger praktisk erfarenhet av filantropi. Detta ger också barn chansen att utveckla nya färdigheter och träffa människor som delar deras intresse för att göra skillnad. Att involvera barn i sådana aktiviteter uppmuntrar en känsla av samhörighet och kollektivt ansvar.

Vanliga frågor

När bör man introducera ekonomiska begrepp för barn?

Föräldrar kan börja introducera enkla ekonomiska begrepp för barn redan vid en ålder av 3-4 år, som en del av det vardagliga samtalet.

Vilka är de bästa metoderna för att lära barn värdet av pengar?

Praktiska metoder som att använda sig av spel som simulerar ekonomiska scenarion eller att uppmuntra till småsparande kan hjälpa barn att förstå pengars värde.

Hur mycket fickpengar är lämpligt att ge till barn i olika åldrar?

Fickpengar bör anpassas efter barnets ålder och familjens ekonomiska förhållanden, men det finns ingen fast regel för exakta belopp.

Källor

Pengapeppen

SEB: Lär barnen hantera pengar säkert på nätet

Arbetsmiljöverket: Så får barn och ungdomar arbeta