Vad är skuldkvotstak? – Finansinspektionens kreditreglering

Skuldkvotstak

Skuldkvotstak är en finansiell term som har blivit alltmer relevant i diskussioner om lån och bostadsmarknaden i Sverige. Det representerar en övre gräns för hur mycket en individ får låna i förhållande till sin årliga inkomst, ofta uttryckt som en multipel av denna inkomst. Denna åtgärd har införts för att minska risken för överbelåning hos … Läs mer